Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1931

A kapitalisztikus világgazdaság, a polgárság uralma a világ egésze fölött így véget ért. Két alapjábanvéve ellentétes, egymással összeférhetetlen társadalmi rendszer áll egymással szemben. Ez a tény jellemzi a legélesebben a kapitalizmus egyetemes válságát.

A világ e két egymással ellenségesen szemben álló társadalmi rendszerekre való szétesésének ténye a kapitalisztikus rendszerűnek megmaradt rész további alakulására messzemenő hatást gyakorol. A kapitalizmus alapvető mozgástörvényei természetesen továbbra is érvénybe maradnak. A kapitalizmusra jellemző belső ellentétek azonban a másik rendszer fennállása következtében élesednek.

A másik különösen fontos mozzanata a kapitalizmus egyetemes válságának a gyarmati forradalom. Ez a forradalom növekvő jelentőséggel veszélyezteti az imperialista uralom alapjait.

(forrás)

2011

[...] a régi nyugati életmód fenntarthatatlan, rövidesen összeomlás következik be, aminek az államadósság a fő oka. Példaként Görögországot említette, amit szerinte csak azért akarnak megmenteni az EU-ben, hogy ne kelljen szembenézni azzal, hogy a balkáni állam valójában csődbe ment, képtelen lesz visszafizetni az adósságait. [...] az elmúlt egy évben történt változások is azt igazolják, hogy valóban jelentős változás zajlik a világban: Európa pereme - Görögország bedőlésével, Spanyolország, Olaszország meggyengülésével - leszakadóban, Amerika újabb hitelekre szorul, Észak-Afrikában forradalmak zajlottak, Kína ereje viszont töretlen. Szerinte Nyugat felett újabb viharfelhők gyülekeznek.

[...] ennek az összeomlásnak Magyarországra nézve is jelentős következményei lehetnek a multinacionális bankok tönkremenetele, az esetleg bekövetkező jelentős infláció miatt. Ennek a válságnak a jövőjét felemésztő, hitelekből élő fogyasztói társadalmak kifulladása az oka [...]

A miniszterelnök szerint Magyarország minden Európai országot megelőzően ismerte fel a helyzetet, szerinte ezt érezte meg ösztönösen a nép, amikor kétharmados forradalommal választott magának kormányt. Azt mondta, ez folytatódott akkor is, amikor a nemzeti konzultációban milliók vesznek részt, mert szerinte „a magyarok harcolni akarnak".

(forrás)

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))