Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Java 6 megjelenésével több belső információhoz férhetünk hozzá futásidőben, amelyek közül érdekes lehet lekérdezni a szálak adatait, beleértve olyan metrikát, mint a felhasznált CPU idő. A titok a ManagementFactory statikus metódusai körül van, innen tudjuk lekérdezni a ThreadMXBean példányt, amelyből le tudjuk kérdezni az éppen létező szálak adatait:

  ThreadMXBean threads = ManagementFactory.getThreadMXBean();
  ThreadInfo[] threadInfos = threads.getThreadInfo(threads.getAllThreadIds());
  for (int i = 0; i < threadInfos.length; i++)
  {
   long nanoTime = threads.getThreadCpuTime(threadInfos[i].getThreadId());
   System.out.println("cpuTime[" + threadInfos[i].getThreadName() + "]: " + nanoTime);
  }

A CPU időn túl több metrika is felderíthető, érdemes megtekinteni a ThreadMXBean illetve a ThreadInfo metódusait.

      
      
Page viewed times