Child pages
 • 5. Választómezők
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Egy érintőképernyős eszköz felhasználója egy idő után kellően utálja, ha virtuális billentyűzetet kell használnia, ezért az Android platformra való fejlesztés során a lehetőségeinkhez mérten inkább listát, legördülő menüt illetve egyéb választási lehetőséget tegyünk a képernyőre, mint egy EditText komponenst, amelybe a felhasználó begépeli a szükséges adatot.

5.1. Az adapterek

Az Android platform nyelvezetében a listák és egyéb választómezők adatainak karbantartásáról az adapterek gondoskodnak, ahogy AWT/Swing esetén a modell gondoskodik erről a területről. Az adapterek gondoskodnak arról, hogy a listák milyen tartalommal jelenjenek meg, gondoljunk csak egy konfigurációs listára, amelyben egy CheckBox komponens is van, így az adott elemet ki-be tudjuk kapcsolni.

5.1.1. ArrayAdapter

A legegyszerűbb adapter az ArrayAdapter, amely egy tömböt fogad és tesz a platform számára használhatóvá. A választómezőket használó Activity leglényegesebb része az ArrayAdapter létrehozása:

Java forrás
ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
    android.R.layout.simple_list_item_1,
    newsTitles);

Az adapter három paramétere az Activity példányra való hivatkozás (this); a hozzá kapcsolódó layout típus, amely jelen esetben a android.R.layout.simple_list_item_1; illetve maga a tömb, amely az értékeket tartalmazza (newsTitles). A három paraméter közül magyarázatot a layout követel, amely az adapter számára azt határozza meg, hogy a tömb minden elemére hívja meg annak toString metódusát.

5.1.2. CursorAdapter

Ha a platform adta adatbázisból kérdezünk le, akkor használhatunk CursorAdapter-t is, amely kényelmesen lekezeli az eredmények görgetését.

5.1.3. SimpleAdapter

A SimpleAdapter XML adatokból építi fel a listát, így egy szerverrel kommunikálva egyszerűbb lehet a listák felépítése.

5.2. A választómezők

A választómezők a platform grafikus felületének leglényegesebb komponensei, mivel ezek adják a felhasználóval való kapcsolat gyakran használt részeit. Szinte mindegyik választómező listát jelenít meg, így legtöbb esetben egy ArrayAdapter példányból származnak a megjelenített adatok.

5.2.1. A ListView egyszerűen

A lista megjelenítéséhez le kellene rombolnunk mindazt, amit eddig építettünk, így inkább hozzunk létre egy új projektet, a neve legyen TextList, a csomagnév a példában hu.javaforum.android.textlist lesz, az Activity neve pedig MainActivity. A layout alatti main.xml állományba együk az alábbi tartalmat:

main.xml
 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent">
 <TextView android:id="@+main/selection"
      android:background="#000044"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"/>
 <ListView android:id="@android:id/list"
      android:drawSelectorOnTop="false"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:layout_width="fill_parent"/>
</LinearLayout>

A képernyőterv alapján annyit kell látnunk, hogy az Activity tetején lesz egy sötétkék hátterű szövegmező, amely egyelőre üres, illetve lesz egy ListView, amely a listát tartalmazza. Ezek után a MainActivity.javafájlban az alábbi programot kell megírnunk:

MainActivity.java
public class MainActivity extends ListActivity
{

 String[] newsTitles =
 {
  "Glassfish távlati tervek",
  "JUM - tizennegyedik alkalom",
  "Tomcat 6.0.24 memória lukak elleni védelemmel",
  "A kenai.com elesett",
  "JBoss HornetQ 2.0.0.GA",
  "EclipseLink 2.0.0",
  "JUM 13. 2010. január 20-án",
  "Java 7 újdonságok",
  "Tomcat 7?",
  "EclipseLink 1.2.0",
  "JRuby 1.4.0",
  "Google Collections",
  "Java 5 - béke poraira?"
 };

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
      android.R.layout.simple_list_item_1,
      newsTitles);

  setListAdapter(adapter);
 }

 @Override
 public void onListItemClick(ListView parent, View v, int position, long id)
 {
  TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
  view.setText(newsTitles[position]);

  if (v instanceof TextView)
  {
   TextView item = (TextView)v;
   item.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
   item.setTextColor(Color.BLUE);
  }
 }
}

Figyeljük meg, hogy az eddigi Activity helyett a ListActivity osztályból származtatjuk a képernyő programját, és az eddig is használt onCreate alatt megjelenik egy onListItemClick metódus is, amelyet a platform akkor hív meg, ha kiválasztunk egy elemet a listából. Ne szaladjunk ennyire előre, nézzük inkább a program részeit. A newsTitles tömb tartalmazza a javaforum.hu portálon lévő hírek címét, ezt szeretnénk a listában megjeleníteni, ezt nem részletezném tovább. Az adapter beállítása triviális lépés, ám könnyű elfeledkezni róla:

Java forrás
setListAdapter(adapter);

További figyelmet igényel az onListItemClick metódus, amelyet a platform hív meg, a lista egy elemének kiválasztásakor:

Java forrás
@Override
public void onListItemClick(ListView parent, View v, int position, long id)
{
 TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
 view.setText(newsTitles[position]);
 if (v instanceof TextView)
 {
  TextView item = (TextView)v;
  item.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
  item.setTextColor(Color.BLUE);
 }
}

Ránézésre látszik, hogy semmi egyebet nem teszünk, mint a képernyő tetején lévő TextView komponensbe írjuk a kiválasztott elem szövegét, illetve egy View hátterét sárgára állítjuk. Kitalálható, hogy a parent az a ListView, amelyikhez az esemény érkezett, hiszen több listánk is lehet egy Activity felületen. A v nevű View az a komponens, amelyet a listában kiválasztottunk, ennek a hátterét állítjuk sárgára, a szöveg színét pedig kékre. Ez utóbbinak sok értelme ugyan nincs, mivel a platform újrahasznosítja a komponenseket - tehát nem hoz létre egy ezer elemű lista esetén ezer TextView komponenst, csak annyit, amennyi a képernyőn egyszerre látszik. A position a kiválasztott elem sorszáma nullától kezdőden, az id pedig a kiválasztott sor azonosítója.

Nézzük működés közben az elkészült, lefordított és elindított alkalmazást:

5.2.2. A ListView cifrán

Az egyszerű lista nem mindig felel meg az igényekhez, ugyanis az elemei egyszerű TextView komponensek. Ha ennél több kell - és gyakran több kell, akkor saját igényeink szerint jeleníthetjük meg a lista elemeit, ehhez létre kell hoznunk egy olyan layout példány (akár Java, akár XML formátumban), amelyet a lista elemeként szeretnénk viszontlátni, ehhez hozzuk létre a list_item.xml nevű fájlt a layout könyvtárban a következő tartalommal:

list_item.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="horizontal"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_width="fill_parent">
 <ImageView android:id="@+list_item/icon"
      android:layout_height="60px"
      android:layout_width="60px"
      android:src="@drawable/icon"/>
 <TextView android:id="@+list_item/label"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:textSize="24px"/>
</LinearLayout>

Ez a layout tartalmaz egy 60px x 60px mérető képet (amelyet el kell helyeznünk a resources alatti drawable könyvtárban icon.png néven), illetve tartalmaz egy címkét, amely a szöveget hordozza. A programunkon minimális mértékben kell változtatni, ezért az egész onCreatemetódust mutatom meg, két sor változott meg mindössze:

Java forrás
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
 super.onCreate(savedInstanceState);

 setContentView(R.layout.main);

 ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
     R.layout.list_item,
     R.list_item.label,
     newsTitles);

 setListAdapter(adapter);
}

Az ArrayAdapter példány létrehozásánál megadtuk az előbbiekben létrehozott XML layouterőforrás nevét, illetve a változtatandó címke erőforrásának a nevét, a többi maradt a régi:

5.2.3. A ListView változó ikonokkal

Természetesen - az értelmetlen dekorációt kivéve - nincs sok haszna annak, ha az ikon nem változik, ezért gyűrjük fel az ingünk ujját, kössük fel a gatyánkat és kezdésképp tegyünk a drawable könyvtárba három újabb ikont... :)

Nem kell megijedni, a probléma kulcsa az Adapter osztály körül található, ugyanis ez az osztály hozza létre és kezeli a listában megjelenő komponenseket. Jó eséllyel ikon melletti szöveg jellegű listára máskor is szükségünk lehet, így hozzunk létre egy osztályt erre, amelynek adjuk az IconListArrayAdapter nevet:

IconListArrayAdapter
public class IconListArrayAdapter<T> extends ArrayAdapter<T>
{

 private Activity context;
 private int rowResource;
 private int labelResource;
 private int iconResource;
 private int[] icons;
 private T[] items;

 public IconListArrayAdapter(Activity context,
     int rowResource, int iconResource, int labelResource,
     int[] icons, T[] items)
 {
  super(context, rowResource, items);
  this.context = context;
  this.rowResource = rowResource;
  this.labelResource = labelResource;
  this.iconResource = iconResource;
  this.icons = icons;
  this.items = items;
 }

 @Override
 public View getView(int position, View reusableView, ViewGroup parent)
 {
  LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
  View row = inflater.inflate(this.rowResource, null);
  TextView label = (TextView) row.findViewById(this.labelResource);
  ImageView icon = (ImageView) row.findViewById(this.iconResource);

  label.setText((String) this.items[position]);
  icon.setImageResource(this.icons[position]);

  return row;
 }
}

Nem foghatjuk rá, hogy összetett osztály, hiszen a konstruktorában átadunk pár paramétert, majd az egyetlen metódusával kezeljük le a lista elemeinek létrehozását, nézzük meg ezen metódus első két sorát részletesebben:

Java forrás
LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
View row = inflater.inflate(this.rowResource, null);

A LayoutInflater osztály végzi el azt a munkát, amely során az XML leíróból egy View példány lesz, jelen esetben egy egész View hierarchia. Ha hibás az XML leíró, akkor kivételt kapunk, amelyet illik lekezelni, de itt most még nem tesszük meg ezt. A row nevű változóba létrejött az előző fejezetből örökölt list_item.xml fájlban lévő LinearLayout, illetve a benne lévő ImageView és TextView példány, ezeket erőforrás azonosító alapján el tudjuk kérni:

Java forrás
TextView label = (TextView) row.findViewById(this.labelResource);
ImageView icon = (ImageView) row.findViewById(this.iconResource);

A findViewById metódus használható bármelyik View metódusaként, s ekkor a platform csak az adott View fájában keresi az adott azonosítójú erőforrást. Ahogy a fenti két sorból olvasható: elkérjük a címke és az ikon példányát, majd a következő két sorban beállítjuk azok értékét:

Java forrás
label.setText((String) this.items[position]);
icon.setImageResource(this.icons[position]);

A getView metódus position paramétere határozza meg, hogy a listában melyik elemről van éppen szó, így az osztálynak átadott ikon és szöveg listát felhasználva beállítjuk az értékeket, majd visszaadjuk a létrehozott sor példányát. Az előző fejezetből örökölt MainActivity programban létre kell hoznunk egy ikon listát a címek listája mellé, majd az ArrayAdapterlétrehozását kell kicserélni, íme a teljes osztály forrása egyben:

MainActivity.java
public class MainActivity extends ListActivity
{

 String[] newsTitles =
 {
  "Glassfish távlati tervek",
  "JUM - tizennegyedik alkalom",
  "Tomcat 6.0.24 memória lukak elleni védelemmel",
  "A kenai.com elesett",
  "JBoss HornetQ 2.0.0.GA",
  "EclipseLink 2.0.0",
  "JUM 13. 2010. január 20-án",
  "Java 7 újdonságok",
  "Tomcat 7?",
  "EclipseLink 1.2.0",
  "JRuby 1.4.0",
  "Google Collections",
  "Java 5 - béke poraira?"
 };
 int[] icons =
 {
  R.drawable.icon,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.apache,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.jboss,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.sun,
  R.drawable.apache,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.icon,
  R.drawable.sun,
 };

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  ArrayAdapter adapter = new IconListArrayAdapter<String>(this,
      R.layout.list_item,
      R.list_item.icon,
      R.list_item.label,
      this.icons,
      this.newsTitles);
  setListAdapter(adapter);
 }

 @Override
 public void onListItemClick(ListView parent, View v, int position, long id)
 {
  TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
  view.setText(newsTitles[position]);

  if (v instanceof TextView)
  {
   TextView item = (TextView) v;
   item.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
   item.setTextColor(Color.BLUE);
  }
 }
}

Az eredmény egy ikonokat tartalmazó lista, amelynél az ikonok utalnak a címekre:

 

5.2.4. A ListView változó ikonokkal - okosan

Ha jobban megnézzük, akkor az előző program minden egyes getView metódus hívással egy időben létrehoz egy új struktúrát, amely egy hosszú és sokat görgetett lista esetén pazarlás. Ha jópár alkalommal fel-le görgetjük a listát, s közben figyeljük az eszköz logját, akkor a rendelkezésre álló memória függvényében előbb-utóbb elkezd szemetet gyűjteni:

logcat
D/dalvikvm(25792): GC freed 880 objects / 66352 bytes in 76ms
D/dalvikvm(25792): GC freed 351 objects / 19056 bytes in 70ms
D/dalvikvm(25792): GC freed 179 objects / 10096 bytes in 68ms
D/dalvikvm(25792): GC freed 123 objects / 8040 bytes in 71ms

Jegyezzük meg, hogy a GC szó a naplóban az ördögtől való, a lehető legtöbb esetben használjuk újra a létrehozott példányokat, próbáljuk minimalizálni a példányosításokat, a platform ugyanis sok esetben korlátozott erőforrással bír, egy folyamatosan GC-t igénylő - de háttérbe tett alkalmazás - hamar kiszívja az éltető energiát az akkumulátorokból. Gondolkodjunk el a következő metódus működésén és a kapott paraméterek számán:

Java forrás
@Override
public View getView(int position, View reusableView, ViewGroup parent)
{
 LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
 View row = inflater.inflate(this.rowResource, null);
 TextView label = (TextView) row.findViewById(this.labelResource);
 ImageView icon = (ImageView) row.findViewById(this.iconResource);

 label.setText((String) this.items[position]);
 icon.setImageResource(this.icons[position]);

 return row;
}

Egyedül a position nevű paramétert használtuk fel, a gyanúsan reusableView nevű paramétert nem (a parent paraméterről majd később még szót ejtek :). Rövid gondolkodás után rá kell jönnünk, hogy a platform az általunk visszaadott View típust újra felhasználja görgetésnél, csak a látható listaelemekhez hoz létre View példányt, hiszen a többi nem látható, a görgetés során pedig az "utolsó pár előre fuss" elv mentén megkapjuk az adott - már létező - listaelemhez tartozó View példányt. A trükk mindössze annyi, hogy ellenőriznünk kell a kapott reusableView tartalmát, ha ez null, akkor a LayoutInflater létrehoz egy újat, ha nem null, akkor csak módosítani kell a tartalmát:

Java forrás
@Override
public View getView(int position, View reusableView, ViewGroup parent)
{
 if (reusableView == null)
 {
  LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
  reusableView = inflater.inflate(this.rowResource, null);
 }

 TextView label = (TextView) reusableView.findViewById(this.labelResource);
 ImageView icon = (ImageView) reusableView.findViewById(this.iconResource);

 label.setText((String) this.items[position]);
 icon.setImageResource(this.icons[position]);

 return reusableView;
}

Ezek után már nem lesz tele szeméttel a memória... :)

5.2.5. A Spinner

A Spinner hasonít az előző fejezetekben említett listára, ám egyszerű komponensként el tudjuk helyezni egy átlagos Activity felületén, mivel a választás lebonyolításához egy felbukkanó ablakot fogunk látni - ahogy a JComboBox teszi ezt a Swing világában:


A képernyőtervnek megfelelő XML tartalom:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent">
 <TextView android:id="@+main/selection"
      android:background="#000044"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"/>
 <Spinner android:id="@+main/spinner"
      android:drawSelectorOnTop="true"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"/>
</LinearLayout>

Mint látszik, a ListView helyett Spinner a komponens neve, s nem kell neki a speciális android névtér az id attribútum értékeként. Az elrendezéshez tartozó program is kissé más lett:

MainActivity.java
public class MainActivity extends Activity implements AdapterView.OnItemSelectedListener
{

 String[] newsTitles =
 {
  "Glassfish távlati tervek",
  "JUM - tizennegyedik alkalom",
  "Tomcat 6.0.24 memória lukak elleni védelemmel",
  "A kenai.com elesett",
  "JBoss HornetQ 2.0.0.GA",
  "EclipseLink 2.0.0",
  "JUM 13. 2010. január 20-án",
  "Java 7 újdonságok",
  "Tomcat 7?",
  "EclipseLink 1.2.0",
  "JRuby 1.4.0",
  "Google Collections",
  "Java 5 - béke poraira?"
 };

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<String>(this,
      android.R.layout.simple_spinner_item,
      newsTitles);

  adapter.setDropDownViewResource(
      android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);

  Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.main.spinner);
  spinner.setOnItemSelectedListener(this);
  spinner.setAdapter(adapter);
 }

 @Override
 public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id)
 {
  TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
  view.setText(newsTitles[position]);
 }

 @Override
 public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent)
 {
  TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
  view.setText("empty");
 }
}

Ezen program leglényegesebb különbsége az előzőekhez képest, hogy a közönséges Activity osztályból származik, s implementálja az OnItemSelectedListener interfész két metódusát, illetve az adapternél megadott layout típus is a Spinner komponenshez illik. Az onItemSelected metódusban egyszerűen beállítjuk a szöveges mező értékét a kiválasztott pozíció szövegére, illetve az onNothingSelected metódusban "üresre" állítjuk ezt az értéket. Nézzük az eredményt:

A szövegek mellett látható köröcskék közül mindig az van kiválasztva, amelyik az aktuális állapotot hordozza.

5.2.6. A táblázat

A táblázatos elrendezés segíthet, ha sok kis dolog közül kell választani, amelyek akár egymás mellett is elférnek több oszlopban, tipikusan képek kiválasztása ilyen, de rövid szövegekre is hasznos lehet. Hosszabb szöveget nem érdemes táblázatban tartani, mivel a platform nem képes megfelelően tördelni a szavakat, illetve azok egymásba is csúszhatnak. Programozás szempontjából a táblázat alig tér el a Spinner megvalósításától, a main.xml például a következőképp néz ki:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent">
 <TextView android:id="@+main/selection"
      android:background="#000044"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"/>
 <GridView android:id="@+main/grid"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:numColumns="auto_fit"
      android:verticalSpacing="50dp"
      android:horizontalSpacing="10dp"
      android:columnWidth="150dp"
      android:stretchMode="columnWidth"
      android:gravity="center"/>
</LinearLayout>

Az egyetlen ismeretlen komponens a GridViewnevet viseli, ebben írhatjuk le a táblázat kinézetét. Három lényeges paraméter értékét kell jól beállítanunk ahhoz, hogy a készülék kijelzőjétől független táblázatunk legyen:

 • columnWidth, amely az oszlopok szélességét határozza meg

 • horizontalSpacing, amely az oszlopok közötti helyet határozza meg
 • verticalSpacing, amely a sorok közötti helyet határozza meg

A többi paraméter az automatikus elhelyezést szolgálja ki, a gravity pedig a táblázaton belüli elemek pozícióját. Nézzük a programot:

MainActivity.java
public class MainActivity extends Activity implements AdapterView.OnItemClickListener
{

 String[] newsTitles =
 {
  "Glassfish", "JUM", "Tomcat",
  "kenai.com", "JBoss", "EclipseLink",
  "Java 7", "Tomcat 7", "JRuby",
  "Google", "Java 5", "Java 6",
  "JPA", "Hibernate", "Android",
 };

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
      android.R.layout.simple_list_item_1,
      this.newsTitles);

  GridView gridView = (GridView) findViewById(R.main.grid);
  gridView.setAdapter(adapter);
  gridView.setOnItemClickListener(this);
 }

 @Override
 public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v, int position, long id)
 {
  TextView view = (TextView) findViewById(R.main.selection);
  view.setText(newsTitles[position]);
 }
}

Azt kell mondjam, hogy nincs mit hozzáfűzni, annyira egyértelmű kell legyen... nézzük inkább a képernyőképeket:

Az elrendezés lényege, hogy a telefont elfordítva három oszlop lesz, hiszen a szélesebb kijelzőn több oszlop fér el:

5.2.7. Szabad szöveges választómező

Az egyszerű beviteli mező és a legördülő menü keresztezéséből született az autocomplete beviteli mező, más néven a szabad szöveges választómező. Nézzük ennek a main.xml állományát:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent">
 <TextView android:id="@+main/selection"
      android:background="#000044"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_width="fill_parent"/>
 <AutoCompleteTextView android:id="@+main/edit"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:completionThreshold="3"/>
</LinearLayout>

Az AutoCompleteTextView pont úgy viselkedik, mint egy normális TextView, leszámítva a completionThreshold paraméterét, amely azt mondja meg, hogy hány karakter után adjon listát az opciókról. Az XML elrendezéshez tartozó program se mondható hosszúnak:

MainActivity.java
public class MainActivity extends Activity
{

 String[] newsTitles =
 {
  "Glassfish", "JUM", "Tomcat",
  "kenai.com", "JBoss", "EclipseLink",
  "Java 7", "Tomcat 7", "JRuby",
  "Google", "Java 5", "Java 6",
  "JPA", "Hibernate", "Android",
 };

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,
      android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,
      this.newsTitles);

  AutoCompleteTextView editView = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.main.edit);
  editView.setAdapter(adapter);
 }
}

Az eredmény az alábbi képen látható:

Fontos észrevenni, hogy az szűrt lista elemei abban a sorrendben jelennek meg, ahogy a listában szerepelnek, így fordulhat elő, hogy a Java 7 után a Java 5 van, s végül a Java 6 következik.

5.2.8. Dátum és idő kiválasztása

Ha a felhasználónak dátumot vagy időt kell megadnia, akkor célszerű egy DatePickerDialog vagy egy TimePickerDialog példányt létrehoznunk, mivel így nem tud beírni 2010 cinóber hónap harmincötödikét, vagy huszonöt óra hatvannyolc percet, amely bevitelek nehéz pillanatok elé állítanák a programunkat. A minimalista példa programunk két darab TextView példányt tartalmaz:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:orientation="vertical"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent">
 <TextView android:id="@+main/pickedDate"
     android:background="#000044"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:layout_width="fill_parent"
     android:label="Pick a date..."/>
 <TextView android:id="@+main/pickedTime"
     android:background="#000044"
     android:layout_height="wrap_content"
     android:layout_width="fill_parent"
     android:label="Pick a time..."/>
</LinearLayout>

Az egyik példányba írjuk majd a kiválasztott dátumot, a másikba a kiválasztott időt. Lássuk a programot:

MainActivity.java
 public class MainActivity extends Activity implements
    DatePickerDialog.OnDateSetListener,
    TimePickerDialog.OnTimeSetListener
{

 private DatePickerDialog datePickerDialog;
 private TimePickerDialog timePickerDialog;

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.main);

  Calendar cal = Calendar.getInstance();
  datePickerDialog = new DatePickerDialog(this,
      this,
      cal.get(Calendar.YEAR),
      cal.get(Calendar.MONTH),
      cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
  timePickerDialog = new TimePickerDialog(this,
      this,
      cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY),
      cal.get(Calendar.MINUTE),
      true);
 }

 @Override
 public void onResume()
 {
  super.onResume();

  timePickerDialog.show();
  datePickerDialog.show();
 }

 @Override
 public void onDateSet(DatePicker view, int year, int month, int day)
 {
  TextView textView = (TextView) findViewById(R.main.pickedDate);
  textView.setText(year + "-" + (month + 1) + "-" + day);
 }

 @Override
 public void onTimeSet(TimePicker vuew, int hour, int min)
 {
  TextView textView = (TextView) findViewById(R.main.pickedTime);
  textView.setText(hour + ":" + min);
 }
}

Két lényeges dolgot kell látnunk, mégpedig a két interfész implementációját, az onDateSet és az onTimeSet metódusokat, ezekben megkeressük a címkéinket, majd beleírjuk a kapott értékeket. Fontos, hogy a hónap - jó Java szokás szerint - nullával kezdődik, vagyis érdemes hozzáadnunk egyet. A dátum kiválasztása felbukkanó ablakban történik:

A Set gombra kattintva megjelenik az idő kiválasztása, amely mindvégig a dátum dialógus ablak alatt volt, ezzel egy időben a dátum a megfelelő címke szövege lesz:

Az idő elmentése után már csak az eredmény látszik:

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels