Child pages
 • 3. Egyszerű komponensek
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Egy-egy Activity felületére tehetünk egy-egy View-t, amelyre a későbbiekben komponensként hivatkozunk, hiszen az Android felületén a View olyan, mint Swing esetén a JComponent. Egy Activity felületére egy időben csak egy View-t tehetünk, amely az esetek nagy részében ViewGroup, amelybe további View-okat tehetünk, így alakíthatjuk ki az AWT/Swing esetén már megszokott komponensfát.

3.1. A View általánosságban

Mint említettem, a View nagyjából azt tudja, amit a JComponens Swing alatt: ez az osztály minden más komponens őse. Az leszármazott Activity példányunk szoros kapcsolatban van egy View osztály példányával, mégpedig a setContentView metóduson át:

HelloActivity.java
public class HelloActivity extends Activity
{
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  TextView textView = new TextView(this);
  textView.setText("Hello, JavaForum.hu!");
  this.setContentView(textView);
 }
}

Ha nem adunk meg semmi különleges paramétert, akkor az átadott View pontosan kitölti az Activity által nyújtott területet. Saját komponenseket a View leszármaztatásával tudunk készíteni.

3.2. Komponensek

A felhasználó által látható View-okat nevezzük komponenseknek, ezek közé tartoznak a feliratok, a gombok, a szövegbeviteli mezők és a többi hasonló komponens. Minden komponens a View osztályból származik, amelyről a későbbiekben bővebben is szót ejtek.

3.2.1. TextView

A TextView komponens feladata egyszerű: a számára átadott szöveget írja ki címkék vagy többsoros szövegblokk formájában. Egy szöveget lehet neki átadni - például StringBuilder használatával, ugyanis a legtöbb megszokottJava API hívás a rendelkezésünkre áll. A programban szereplő LinearLayout-ról kicsit később szót ejtünk, egyelőre elég annyi, hogy alapesetben a komponenseket egymás mellé pakolja:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

TextView textView = new TextView(this);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("Hello, I'm the ");
sb.append(this.getTitle());
sb.append("!\n");
sb.append("árvíztűrő tükörfúrógép");
sb.append("\n");
sb.append("ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP");
textView.setText(sb.toString());
textView.setTextColor(Color.BLUE);
textView.setBackgroundColor(Color.GREEN);
layout.addView(textView);

setContentView(layout);

A program kimenete a mobil képernyőjén:

3.2.2. Button

A feliratok után a nyomógombok a legtöbbet használt, s egyben a legősibb felhasználói interfészek. Hozzunk létre három nyomógombot, rendre Ok, Cancel és Next feliratokkal:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

Button okButton = new Button(this);
okButton.setText("Ok");
okButton.setEnabled(false);
layout.addView(okButton);

Button cancelButton = new Button(this);
cancelButton.setText("Cancel");
layout.addView(cancelButton);

Button nextButton = new Button(this);
nextButton.setText("Next");
layout.addView(nextButton);

setContentView(layout);

Az Ok gomb le lesz tiltva, tehát nem tudjuk megnyomni. Nézzük ezt a mobil kijelzőjén:

3.2.3. ToggleButton

A kapcsolható gomb (kapcsológomb) úgy működik, hogy állapotát megőrzi a lenyomások során, vagyis felváltva lenyomva vagy felengedve marad.

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

ToggleButton releasedButton = new ToggleButton(this);
layout.addView(releasedButton);

ToggleButton pressedButton = new ToggleButton(this);
pressedButton.setTextOn("Incoming");
pressedButton.setTextOff("Incoming");
pressedButton.setChecked(true);
layout.addView(pressedButton);

setContentView(layout);

Ha ennek a gombtípusnak nem adunk át szöveget, akkor az ON vagy az OFF szöveget látja a felhasználó, természetesen a gomb állapotának megfelelően. A komponensnek át tudunk adni saját szöveget is a textOn és a textOffmetódussal, ez hasznos, ha szűrőként szeretnénk használni a kapcsológombunkat:

3.2.4. CheckBox

A jelölőnégyzet hasonló célokat szolgál, mint a kapcsológomb, de más a megjelenése. Általában ha rövid szöveggel jellemezhető a kapcsolandó dolog, akkor kapcsológombot használunk; ha hosszabb szöveggel kell magyaráznunk, akkor pedig jelölőnégyzetet. Ebből adódik az a különbség is, hogy a  jelölőnégyzetnek adnunk kell szöveget, amely a ki- vagy bekapcsolható dolgot magyarázza meg; kapcsológomb esetén egy külön TextView kell a magyarázathoz.

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);
CheckBox uncheckedBox = new CheckBox(this);
uncheckedBox.setText("Check this!");
layout.addView(uncheckedBox);

CheckBox checkedBox = new CheckBox(this);
checkedBox.setText("Uncheck this!");
checkedBox.setChecked(true);
layout.addView(checkedBox);

setContentView(layout);

 Nézzük meg a mobil kijelzőjén:

3.2.5. RadioButton

A rádiógombok a régi rádiókon lévő gombokról kapták a nevüket, ugyanis csak egy lehet egy időben lenyomva közülük, amint egy újabbat nyomunk le, az előzőleg lenyomott gomb jelölése megszűnik. Akkor célszerű használni őket, ha a felhasználónak választania kell több dolog közül, de csak egy opciót választhat. Ebből következően a rádiógombok csak csoportban érzik jól magukat, a csoportot egy RadioGroup fogja össze:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

RadioGroup group = new RadioGroup(this);

RadioButton firstButton = new RadioButton(this);
firstButton.setText("First");
group.addView(firstButton);

RadioButton secondButton = new RadioButton(this);
secondButton.setText("Second");
group.addView(secondButton);
secondButton.setChecked(true);

RadioButton thirdButton = new RadioButton(this);
thirdButton.setText("Third");
group.addView(thirdButton);

layout.addView(group);

setContentView(layout);

Mint látjuk, a csoporthoz kell hozzáadni a rádiógombokat, majd a csoportot rendeljük hozzá ahhoz a konténerhez, amibe szánjuk a gombokat. Általában célszerű a felhasználónak egy alapértelmezett lehetőséget adni, de ügyeljünk rá, hogy a csoporthoz való hozzáadás után állítsuk be az alapértelmezetten bejelölt gombot. Nézzük a kijelzőn:

3.2.6. Chronometer

Ha szükségünk lenne eltelt időt mérni, akkor a Chronometer egy példányára lesz szükségünk, az alábbi esetben az alkalmazás indítása óta eltelt időt tudjuk kiírni (feltéve, ha az alábbi kódrészletet az onCreate metódusba írjuk):

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

Chronometer chronometer = new Chronometer(this);
chronometer.start();

layout.addView(chronometer);

setContentView(layout);

A kijelzőn egyszerűen egy perc:másodpercszámláló jelenik meg, és kezd számolni:

3.2.7. AnalogClock és DigitalClock

Ha ingerünk támadna analóg vagy digitális órát használni különösebb munka nélkül, akkor használhatjuk a kész komponenseket:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

AnalogClock analogClock = new AnalogClock(this);
layout.addView(analogClock);

DigitalClock digitalClock = new DigitalClock(this);
layout.addView(digitalClock);

setContentView(layout);

S mindez a kijelzőn:

3.2.8. EditText

Felhasználó által gépelt szöveg beviteléhez használhatjuk az EditText komponenst, amely képes többsoros bevitelt is kezelni. Ha nem adunk meg méretet, görgetősávot vagy különösebb elrendezést, akkor a benne lévő szöveg határozza meg a méretét.

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

EditText editText = new EditText(this);
editText.setText("árvíztűrő tükörfúrógép");
layout.addView(editText);

setContentView(layout);

S mindez a képernyőn:

3.2.9. ImageView

Képek megjelenítéséhez az ImageView komponenst használhatjuk, egyszerűen át kell neki adni a megjelenítendő kép referenciáját... ám ilyet még nem csináltunk. A feladat nem nehéz, a res könyvtárban létre kell hoznunk egy drawable mappát és abba tehetjük a képeket, a platform pedig gondoskodik arról, hogy a következő fordításkor aktualizálja az R.java állományt, amelybe belekerül a kép is, a változó neve a kép nevét veszi fel kiterjesztés nélkül:

R.java
package hu.javaforum.android;

public final class R {
  public static final class attr {
  }
  public static final class drawable {
    public static final int logo=0x7f020000;
  }
  public static final class layout {
    public static final int main=0x7f030000;
  }
  public static final class string {
    public static final int app_name=0x7f040000;
  }
}

Nem kell mást tennünk, mint meghatározni a kép címét:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

ImageView imageView = new ImageView(this);
imageView.setImageResource(R.drawable.logo);
layout.addView(imageView);

setContentView(layout);

A kijelzőn pont akkora méretben jelenik meg, amekkora a kép tényleges felbontása:

3.2.10. ImageButton

Az ImageView és a nyomógomb keveréke, amely lehetővé teszi, hogy olyan nyomógombot tegyünk ki a kijelzőre, amelyben szöveg helyett egy kép van:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

LinearLayout layout = new LinearLayout(this);

ImageButton imageButton = new ImageButton(this);
imageButton.setImageResource(R.drawable.logo);
layout.addView(imageButton);

setContentView(layout);

A kijelzőn a keret mutatja mindössze, hogy gombról van szó:

3.2.11. Egyéb komponensek

A részletezett komponenseken kívül találhatunk még ProgressBar-t, SeekBar-t, autocomplete beviteli mezőt, és egyéb apróságot, érdemes konzultálni a részletes referencia leírással ez ügyben, mivel a komponensek száma minden egyes kiadott verzióval növekszik... (smile)

3.3. Mindez XML alapokon

A res mappában a layout alatt található XML fájlokkal eddig nem foglalkoztunk, most vessünk az ott figyelő main.xml állományra egy hosszabb pillantást:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">
  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello Android from NetBeans"/>
</LinearLayout>

Ezt a tartalmat a NetBeans plugin generálta a projekt létrehozásakor, és a projekt fordításakor ebből egy Activity által használható elrendezést fog generálni, amely belekerül az R.java fájlba is:

R.java
public static final class layout {
  public static final int main=0x7f030000;
}

S erre az erőforrásra a programunkban tudunk hivatkozni, mint View:

HelloActivity.java
package hu.javaforum.android;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

public class HelloActivity extends Activity
{

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
 }
}

A programot futtatva igen erős összefüggést kell látnunk a main.xml és a képernyő között:

A res mappa alatti elemekre is tudunk hivatkozni az XML állományból, ehhez a szöveg értékét @ jellel kell kezdenünk és az R.java állomány neveit kell használnunk. Módosítsuk a strings.xml állományt az alábbiak szerint:

strings.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">HelloJavaForum</string>
  <string name="hello">Hello, I\'m the HelloJavaForum!</string>
</resources>

Majd fordítsuk le a projektet, hogy a környezet legenerálja az újabb R.javaforrást:

R.java
package hu.javaforum.android;

public final class R {
  public static final class attr {
  }
  public static final class drawable {
    public static final int logo=0x7f020000;
  }
  public static final class layout {
    public static final int main=0x7f030000;
  }
  public static final class string {
    public static final int app_name=0x7f040000;
    public static final int hello=0x7f040001;
  }
}

Ebben már szerepel a korábban hozzáadott logo nevű kép hivatkozása, illetve a most hozzáadott hello nevű szöveg. Módosítsuk a main.xml állományt:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">
  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello"/>
</LinearLayout>

A kulcsszó itt a @string/hello szöveg, amely az R.javaállomány megfelelő sorára mutat, s egyéb erőforrásokat is ilyen egyszerűséggel tudunk meghivatkozni. Futtassuk újra a programot, s nézzük meg az eredményt:

Felmerülhet a kérdés, hogy az XML fájlban leírt komponenseket miképp tudjuk elérni a programból, hiszen az R.java forrásában nem szerepelnek. Ennek oka, hogy csak azok az erőforrások kerülnek bele az R.java leíróba, amelyeknek adunk azonosítót, vagyis kitöltjük az android:id attribútum értékét:

main.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:id="@+main/layout">
  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello"
    android:id="@+main/textView"/>
</LinearLayout>

Az id mezőre annyi megkötés van, hogy a @+ után kell következzen két név '/' jellel elválasztva. A '/' jel két oldalán lévő szövegből megszokott Java változók lesznek, amelyet meg is tekinthetünk az újra legenerált R.java állományban:

R.java
package hu.javaforum.android;

public final class R {
  public static final class attr {
  }
  public static final class drawable {
    public static final int logo=0x7f020000;
  }
  public static final class layout {
    public static final int main=0x7f030000;
  }
  public static final class main {
    public static final int layout=0x7f050000;
    public static final int textView=0x7f050001;
  }
  public static final class string {
    public static final int app_name=0x7f040000;
    public static final int hello=0x7f040001;
  }
}

A változás egy main nevű osztály, amelynek lett kettő új mezője. Fontos tudnivaló, hogy az azonosítónak egyedinek kell lennie az alkalmazáson belül, mivel az R.main.textView néven férhetünk hozzá a TextView példányhoz, függetlenül attól, hogy melyik XML állományban szerepel az adott komponens. Az Activity példányban a findViewById metódussal tudjuk lekérdezni az adott erőforrás azonosító alapján a komponenst:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

TextView view = (TextView)findViewById(R.main.textView);
view.setText("This is it!");

setContentView(R.layout.main);

A lekérdezésnél ügyelnünk kell arra, hogy a típuskonverzió helyesen történjen meg, ezek után már úgy tudjuk használni az adott erőforrást, mintha mi hoztuk volna létre. Nézzük meg, mit is látunk:

Ez bizony nem szép látvány, a platform leállította a program futását. Ennek oka többnyire egy általunk le nem kezelt kivétel, amely így eljut az Android platformig, amely információ hiányában egy ilyen általános hibaüzenettel szórakoztatja a felhasználót. Nos, itt az ideje, hogy elkapjuk a felmerült kivételeket és valamilyen módon kiírjuk őket:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

try
{
 TextView view = (TextView) findViewById(R.main.textView);
 view.setText("This is it!");
 setContentView(R.layout.main);
} catch (Exception except)
{
 TextView textView = new TextView(this);
 final Writer result = new StringWriter();
 final PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result);
 except.printStackTrace(printWriter);
 textView.setText(result.toString());
 setContentView(textView);
}

Egy megszokott try-catch blokk lehet a megoldás, amely hiba esetén létrehoz egy TextView komponenst, amelybe beleírja a kivételben hordozott stacktrace listát:

No igen, ez egy csúnya NullPointerException, amelyet az okozott, hogy előbb kérdeztük le az erőforrások között létrehozott komponenst, mielőtt az létrejött volna, ugyanis ezek a példányok a setContentView metódus hívásakor jönnek létre, javítsuk ki a programot, vagyis vegyük előre a setContentView hívást:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

try
{
 setContentView(R.layout.main);

 TextView view = (TextView) findViewById(R.main.textView);
 view.setText("This is it!");
} catch (Exception except)
{
 TextView textView = new TextView(this);
 final Writer result = new StringWriter();
 final PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result);
 except.printStackTrace(printWriter);
 textView.setText(result.toString());
 setContentView(textView);
}

Nézzük most az eredményt:

Mint láthattuk, az XML leíró előnye, hogy tömörebb lesz tőle a kód, és a fába szervezett komponensek sokkal jobban leírhatók XML-ben, hátránya pedig a fent látható aljas hibához hasonló problémák esélye, hiszen egy fejlesztő környezet messziről kiszúr egy NullPointerException gyanús helyzetet, ugyanez a findViewById esetén nem működik.

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels