Child pages
 • 4. Vezérlő szerkezetek
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az előzőekben említett program-alkotórészek fabatkát se érnek vezérlő szerkezetek nélkül, amelyek alapvetően döntésképessé és ciklikussá teszik a programjainkat, ezért kétféle vezérlő szerkezettel találkozhatunk általában:

 • elágazások, amelyek egy döntés eredményeképpen végrehajtanak programrészeket
 • ismétlések, amelyek egy újra-és-újra kiértékelt döntés eredményeképpen újra-és-újra végrehajtanak programrészeket

Láthatjuk, hogy mindkét fajta vezérlő szerkezet függ egy feltételtől, amely szinte kivétel nélkül egy eldöntendő állítás, amelyre egyértelműen igazat vagy hamisat kell eredményül adnunk.

4.1. Egyágú elágazás (if)

Az egyik legegyszerűbb vezérlő szerkezet, amely a feltételtől függően végrehajtja az őt követő utasítást:

Java
int pénz = 200;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
 System.out.println("Vegyünk egy sört és igyuk meg!");

Mint láthatjuk, a feltételes elágazás egy if kulcsszóval kezdődik, amelyet két kerek zárójel közötti feltétel követ, s végül egy darab utasítással zárul. A programot futtatva minden esetben azt kapjuk, hogy "Vegyünk egy sört és igyuk meg!", hiszen a kiinduló feltétel szerint mindig több pénzünk van, mint amennyibe egy üveg sör kerül, de ha a pénz változó értékét kisebbre vesszük, mint a sör ára, akkor a feltétel már hamis lesz, ezért nem kerül kiírásra az említett szöveg. Gyakori hiba, hogy az if szerkezetet több utasítás is követi, amelyről úgy gondoljuk, hogy egybe tartoznak, csak ezt a számítógéppel nem beszéltük meg:

Java
int pénz = 200;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
System.out.println("Vegyünk egy sört...");
System.out.println("...és igyuk meg!");

A várt eredmény nem marad el, hiszen kikerül a képernyőre az ismert szöveg, amely abban a hitben hagy minket: a program megfelelően működik, ám egy tesztelés nem tesztelés, nézzük meg, mi történik, ha nincs elég pénzünk sörre:

Java
int pénz = 100;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
System.out.println("Vegyünk egy sört...");
System.out.println("...és igyuk meg!");

Az eredmény egy árva "...és igyuk meg!", mert sörre bizony nem volt pénzünk. A megoldás egyszerű, minden if szerkezetet blokkutasítással kövessünk, és a blokkon belül írjuk meg a feltételtől függő programrészt – ha egy utasításról van szó, akkor is, inkább legyen hosszabb a program, mint hibás:

Java
int pénz = 100;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
{
 System.out.println("Vegyünk egy sört...");
 System.out.println("...és igyuk meg!");
}

A várakozásainknak megfelelően ez a program már nem ír ki semmit, hiszen nincs pénzünk sörre, ezért bővítsük ki a programot egy olyan feltételes szerkezettel, ahol a feltétel pont a fenti ellentéte:

Java
int pénz = 100;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
{
 System.out.println("Vegyünk egy sört...");
 System.out.println("...és igyuk meg!");
}
if (pénz < sörÁra)
{
 System.out.println("Sajnos nincs pénzünk sörre...");
}

Ebben az esetben a program kimentén a "Sajnos nincs pénzünk sörre..." szöveg olvasható.

4.2. Kétágú elágazás (if-else)

A hibalehetőségek csökkentése a programozók elemi érdeke, ezért találták ki régesrég az if-else szerkezetet, amely lehetővé teszi, hogy a programunk tegyen valamit a feltétel fennállása esetén (igaz ág), illetve tegyen másvalamit akkor, ha a feltétel nem teljesül (hamis ág), így nem kell két feltételt karbantartani, s a program is rövidebb lesz:

Java
int pénz = 100;
int sörÁra = 120;
if (pénz >= sörÁra)
{
 System.out.println("Vegyünk egy sört...");
 System.out.println("...és igyuk meg!");
} else
{
 System.out.println("Sajnos nincs pénzünk sörre...");
}

Mint láthatjuk, a módosítás mindössze annyi, hogy a második if és a feltétel helyére egy else került.

4.3. Többágú elágazások

Sok esetben szükség van többágú elágazásra, mivel a való életben is gyakran kell egy bekövetkezett tényre több lehetőség közül választani, gondoljunk csak arra az esetre, amikor sört akarunk venni a sarki kisboltban, de nincs mindig tele a pénztálcánk. Ekkor az éppen aktuális anyagi lehetőségeink határozzák meg, hogy milyen sört tudunk megvásárolni.

4.3.1. Egymásba ágyazott if-else

Egymásba ágyazott kétágú elágazásokból tudunk építeni többágú elágazást, ekkor a hamis ágba újabb elágazást tudunk tenni, amely sok ág esetén kellően átláthatatanná teheti a programunkat:

Java
int pénz = 100;
if (pénz >= 500)
{
 System.out.println("Igyunk egy Guinness sört!");
} else
{
 if (pénz >= 300)
 {
  System.out.println("Igyunk egy Leffe sört!");
 } else
 {
  if (pénz >= 100)
  {
   System.out.println("Igyunk egy Soproni sört!");
  } else
  {
   System.out.println("Sajnos nincs pénzünk sörre... :(");
  }
 }
}
System.out.println("Menjünk haza...");

A program tartalmaz több - egymásba ágyazott - if-else szerkezetet, amelyeknél látnunk kell egy döntési sorozatot. Ha a fenti feltételek szerint 100 forintból akarunk sört inni, akkor a kiértékeljük a pénz >= 500 feltételt, amely nyilvánvalóan hamis lesz, ezért nem tudunk Guinness sört inni, kénytelenek vagyunk a hamis ágon továbblépni. Az első hamis ágban egy újabb feltételt kell kiértékelni: pénz >= 300, amely szintén hamis lesz, ezért Leffe sört sem tudunk inni. Továbbmegyünk a második hamis ágon, ahol meglátjuk az utolsó feltételt, amelynek már megfelel a pénzmagunk, így tudunk inni egy Sopronit. Észre kell vennünk, hogy bármelyik feltétel teljesülése esetén - a hamis ág kihagyása miatt - a program végrehajtása az első hamis ág után folytatódik (menjünk haza...).

4.3.2. Egymásba ágyazott if-else-if

Az egymásba ágyazott if-else szerkezetek mindig átírhatóak egy if-else-if szerkezetre, amely sokkal áttekinthetőbb, mivel látszólag mellőzi az egymásba ágyazást:

Java
int pénz = 100;
if (pénz >= 500)
{
 System.out.println("Igyunk egy Guinness sört!");
} else if (pénz >= 300)
{
 System.out.println("Igyunk egy Leffe sört!");
} else if (pénz >= 100)
{
 System.out.println("Igyunk egy Soproni sört!");
} else
{
 System.out.println("Sajnos nincs pénzünk sörre... :(");
}
System.out.println("Menjünk haza...");

Észre kell vennünk, hogy az else utasítások után lespóroltunk egy blokk utasítást, mivel a blokkban csak egy if utasítás volt. Ezzel az apró módosítással átláthatóbbá tettük a program működését, hiszen fentről lefelé olvashatjuk a feltételeket és a feltételekhez tartozó utasításokat, illetve az utolsó else után azt az utasítást, amely akkor hajtódik végre, ha egyik feltétel se teljesült. Ez az utolsó else ág egyébként elhagyható, ha nincs rá szükségünk.

4.3.3. Kapcsoló (switch-case-default)

Ha primitív típus meghatározott értéke alapján szeretnénk különféle dolgokat végezni, akkor egy hosszabb if-else-if szerkezet helyett használjuk inkább a switch utasítást:

Java
int pénz = 300;
int sörÁra = 120;
int sörökSzáma = pénz / sörÁra;
switch (sörökSzáma)
{
 case 0:
  System.out.println("Nincs sör, nincs mit inni.");
  break;
 case 1:
  System.out.println("Egy sör nem sör.");
  break;
 case 2:
  System.out.println("Két sör fél egészség.");
  break;
 case 3:
  System.out.println("Három sör jó kezdés.");
  break;
 case 4:
  System.out.println("Négy sör jó, két sör rossz.");
  break;
 default:
  System.out.println("Sok sör soha nem árt.");
}

Ahogy a példában látjuk, döntés a sörökSzáma változó értékétől függ, ha a változó értéke megegyezik valamelyik caseág értékével, akkor az az ág végrehajtásra kerül. A várt működés szerint a program az alábbit írja ki:

Eredmény
Két sör fél egészség.

Ha egyik ág se hajtódna végre, akkor a default ágra kerül a vezérlés, ha nincs default ág, akkor a program végrehajtása a switch utasítás végétől folytatódik. A switch működési sajátossága, hogy az első egyezőségtől kezdve az összes utasítást végrehajtja a blokk végéig, ezért minden ágat egy break utasítás zár, amely hatására a program végrehajtása a switch utasítás után folytatódik. Gyakori programozói hiba a break elhagyása, amely okán másképp működik a programunk, próbáljuk ki a fenti programot brake utasítások nélkül:

Eredmény break nélkül
Két sör fél egészség.
Három sör jó kezdés.
Négy sör jó, két sör rossz.
Sok sör soha nem árt.

Mivel két sörre volt pénzünk, a két sört tartalmazó ágtól kezdve az összes utasítás végrehajtódik.

4.4.Ciklusok

Sok esetben szükséges egy-egy programrészletet megismételni, gondoljunk csak arra, ha bemegyünk egy kocsmába egy ezressel és addig szeretnénk sörözni, amíg el nem fogy a pénzünk.

4.4.1. Elől tesztelő ciklus (while)

Hasznos dolog még a sörözés előtt megállapítani, hogy van-e még pénzünk egy sörre:

Java
int pénz = 1000;
int sörÁra = 400;
while (pénz > sörÁra)
{
 pénz -= sörÁra; // Vonjuk le a sör árát a pénzünkből
  System.out.println("Kérjünk egy korsó sört, majd igyuk meg.");
}

A végrehajtás során a belépési feltételünk kiértékelésre kerül, csak akkor hajtódik végre a ciklus magja, ha a feltétel igaz – vagyis van pénzünk legalább egy sörre. A ciklusmag végrehajtása után a feltétel újra és újra kiértékelődik, és a ciklus magja újra és újra végrehajtódik. Gyakori programozási hiba, hogy a ciklusmagban nem változtatjuk a feltételben szereplő változók értékét: ekkor végtelen ciklust kapunk, amely – ha ideje engedné – a ciklusmagot végtelen esetben hajtaná végre.

4.4.2. Hátul tesztelő ciklus (do-while)

A hátul tesztelő ciklus működése hasonlít az elől tesztelő ciklus működésére, egyedüli különbség, hogy a feltétel kiértékelése az első ciklusmag lefutása után történik meg, tehát a hátul tesztelő ciklus egyszer mindenképpen végrehajtja a ciklusmagot:

Java
int pénz = 1000;
int sörÁra = 400;
do
{
 System.out.println("Kérjünk egy korsó sört, majd igyuk meg.");
 pénz -= sörÁra; // Vonjuk le a sör árát a pénzünkből
}
while (pénz > sörÁra);

A hátul tesztelő ciklus tipikus felhasználási területe a beolvasott érték alapján történő döntés, a beolvasást a ciklus addig ismétli, amíg a várt értéket sikerül beolvasni.

4.4.3. Számláló Ciklus (for)

Számláló ciklust olyan esetben használjuk, amikor konkrétan tudjuk (avagy sejtjük), hogy hányszor fog ismétlődni egy feladat. Ha például három kör sört szeretnénk inni, akkor:

Java
for (int kör = 1; kör <= 3; kör++)
{
 System.out.println("A(z) " + kör +". sör rendelése, majd elfogyasztása.");
}

Természetesen előfordulhat, hogy még nem ittuk meg a sörünket, ekkor ki tudunk maradni a körből, ha a continue utasítást használjuk:

Java
for (int kör = 1; kör <= 3; kör++)
{
 if (vanMégSörAKorsónkban) continue;

 System.out.println("A(z) " + kör +". sör rendelése, majd elfogyasztása.");
}

Ha a vanMégSörAKorsónkban változó értéke igaz, akkor az adott körből kimaradunk.

Lehetőségünk van arra is, hogy kiszálljunk a ciklusból:

Java
for (int kör = 1; kör <= 3; kör++)
{
 if (elégVoltMára) break;

 System.out.println("A(z) " + kör +". sör rendelése, majd elfogyasztása.");
}

A break hatására a kikerülünk a ciklusból, így kifizethetjük a megivott söreinket és elbúcsúzhatunk a haveroktól... (smile)

4.4.4. Léptető ciklus (for each)

 

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels