Child pages
  • 3. Egyszerű komponensek

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mint láthattuk, az XML leíró előnye, hogy tömörebb lesz tőle a kód, és a fába szervezett komponensek sokkal jobban leírhatók XML-ben, hátránya pedig a fent látható aljas hibához hasonló problémák esélye, hiszen egy fejlesztő környezet messziről kiszúr egy NullPointerException gyanús helyzetet, ugyanez a findViewById esetén nem működik.