Child pages
 • 3. Egy kis szárazanyag
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minden nyelv tartalmaz olyan részeket, amelyeket egyszerűen tudni kell - ezekre a részekre szokták mondani: száraz az anyag. De tudjuk, hogy nincs olyan száraz anyag, amit ne lehetne egy kis sörrel könnyebben emészthetővé tenni... készítsünk hát magunk mellé egy üveggel a jobbik fajtából, és feküdjünk neki az ivásnak... illetve az olvasásnak... :)

3.1. Azonosítók

A programozási nyelvek nyelvtana általában négy fogalommal jellemezhető:

 • változók, amelyek a típusuknak megfelelő értékeket tárolnak, például pohárban vagy üvegben folyadékokat tárolunk.
 • literálok, amelyek önmaguk hordozzák a típusukat, ezek általában a való életből (és a matematikából) vett fogalmak, például az egy korsó sör esetén az "egy korsó" egy literál, közös megegyezés alapján fél liternyi folyadékot jelent - ahogy a "fél liter" is egy literál, ennek definícióját most nem részlezetném... :)
 • operátorok, amelyek műveleteket határoznak meg az előző két kategória elemei között, tehát ha egy vödörbe öntünk három üveg sört, akkor összegeztük a három üvegnyi sör tartalmát, amelyet beletettünk egy vödörbe.

 • vezérlő szerkezetek, amelyek meghatározzák a program sorainak végrehajtási módjait, vagyis ha addig akarunk sört inni, amíg menni tudunk, akkor erre például ciklust kell írnunk, amely eddig ismételgeti a "sörivás" műveletet amíg menni tudunk. Tapasztalt játékosok a ciklus kilépési feltételénél azt is megvizsgálják, hogy van-e még pénzük egy újabb körre... :)

A változókat és a típusokat is el kell neveznünk, hogy hivatkozni tudjunk rájuk, vagyis pontosan azonosítani tudjuk őket - ezért őket közös néven azonosítónaknevezzük. Mivel Java nyelven az osztályok egyben típusok is, ezért az osztályok, a típusok és a változók elnevezése jobbára azonos szabályok szerint kell történjen:

 • Gyakorlatilag bármilyen hosszú Unicodebetű és szám kombinációt használhatunk, de:


  • nem kezdődhet számmal

  • nem tartalmazhat írásjeleket - kivéve a $ (dollár) és az _ (aláhúzás) jelet

  • nem lehet benne se szóköz, se egyéb speciális karakter (’^’, ’°’, stb.)

 • Általános irányelv, hogy a lehetőség ellenére a dollár jelet nem teszünk a változó nevébe, és nem kezdjük aláhúzás jellel.

Helyes azonosítók:

Helyes azonosítók
sor 
Sör 
sÖr 
ser 
_sör 
sör2 
egy_sör 
$sör 

Hibás azonosítók:

Hibás azonosítók
2sör
egy sör
kis-sör
super sör
sör:
Sört!

A Java nyelv kulcsszavait nem használhatjuk azonosítóként, ezek a következők:

Foglalt kulcsszavak
abstract    boolean     break      byte      case       
catch      char      class      const      continue 
default     do       double     else      enum 
extends     false      final      finally     float 
for       goto      if       implements   import 
instanceof   int       interface    long      native 
new       package     private     protected    public 
return     short      static     super      switch 
synchronized  this      throw      throws     transient 
true      try       void      volatile    while 

A Sun elkövette azt a hibát, hogy az Java 5.0 verziójában egy új kulcsszót hozott be: ez a kulcszó az enum. Ez önmagában nem probléma, de ezt nem foglalta le kulcsszóként a nyelv megelőző verzióiban, mint a const és a goto kulcsszót, amelyeket a nyelv azóta sem használ. Így az 1.5.0 JRE alatt ugyan futottak azon régebbi programok, amelyek ezt az enum kulcsszót azonosítóként használták, de az 1.5.0 JDK alatt nem lehetett ezeket lefordítani, mert a fordító hibát jelzett.

3.2. Típusok

A Java nyelv - hasonlóan a Pascal és a C/C++ nyelvhez - alapvetően bináris számítógépeken futó programok készítésére használatos: egyszerűbb a mi fogalmainkat használva megírni egy programot, amelyet aztán lefordítunk a számítógép nyelvére (gépi kód), amelyet ugyan meg lehet tanulni, de hatékonyabban tudunk felhasználói igényeket kielégíteni, ha magas szinten programozunk. A bináris számítógépek hatékony kihasználásához nem feltétlen szükséges ismernünk a számítógép magját alkotó CPU által kezelhető adattípusokat, ezt megteszik helyettünk az említett programnyelvek, mégpedig a primitív típusok által.

3.2.1. Primitív típusok

Egy bináris (más néven digitális) számítógép számára minden a világon két számból épül fel: 0 és 1, amelyeket bináris számnak (binary digit, vagyis bit) nevezünk. Bármi, amit a számítógépünkön találunk, az mind bináris számok különféle kombinációja és sorozata, s a kettes számrendszerírja le a kombinációk és sorozatok kódolását. A különféle hosszúságú kettes számrendszerben kódolt számoknak a szakma neveket adott, nézzük át őket (a teljesség igénye nélküli):

 • bit (boolean) - bit: a legkisebb egység, értéke lehet 0 vagy 1, illetve igaz (true) vagy hamis (false).

 • byte - bájt: 8 bináris szám által reprezentált szám, értéktartománya 28, vagyis 0 – 255 vagy -128 – 127.

 • char - karakter: egy bájt által reprezentált karakter, kódolása általában ASCII.

 • word - egy gépi szó: két bájt, 16 bit által reprezentált szám, értéktartománya 216, vagyis 0 – 65535 vagy -32768 – 32767.

 • integer - egész szám: egy vagy több gépi szó által reprezentált szám, értéktartománya tipikusan 232, vagyis 0 – 4 milliárd vagy -2 milliárd – 2 milliárd.

 • long (integer) - nagy egész szám: általában négy gépi szó által reprezentált szám, értéktartománya általában 264, vagyis 0 – 16 trillió vagy -8 trillió – 8 trillió.

 • real (float) - valós szám: két gépi szóból álló egyszerű (lebegőpontos) valós szám, értéktartománya előjel nélkül ~1.4-45 – ~3.438.

 • double - nagy valós szám: négy gépi szóból álló (lebegőpontos) valós szám, értéktartománya előjel nélkül: ~4.9-324 ~1.8308.

A lebegőpontos számok használata során ismernünk kell a trükköt, hiszen nyilvánvaló kell legyen, hogy 32 bitbe nem fér el minden valós szám 1.4-45 és 3.438 között. A megoldás egyszerű: az egész számokat tároló megoldások a szám összes számjegyét tárolják, míg az utóbbi kettő - valós szám tárolására használt számkódolási eljárás - kerekít. A megadott tartományon belül tetszőlegesen nagy számot tudunk tárolni, de csak 7-8 számjegy pontossággal. További trükk, hogy a nulla értéket csak megközelíteni tudjuk, a legkisebb érték és a nulla között mindig lesz egy tartomány, amelyet nem tudunk használni. Az alábbi számegyenesre tekintve láthatjuk, hogy a kék pontok jelentik a kódolás határértékeit, a zöld részen tudunk számokat tárolni 7-8 számjegy pontossággal, és a piros területeket már nem tudjuk tárolni:

A Java nyelvben a felsorolás sorrendjében a boolean, a byte, a char, a short, az int, a long, a float és a double használatos, ezeket nevezzük primitív típusnak. Fontos tudni, hogy nincs előjel nélküli típus, az összes primitív típus előjeles szám, nézzünk példát ezen típusok használatára.

Vegyük elő a NetBeans környezetben a már létrehozott Kocsma projektet, és keressük meg benne a kocsma csomagot, majd azon belül a Mainosztályt, majd az alábbi programot írjuk bele:

Main.java
package kocsma;

public class Main
{

 public static void main(String[] args)
 {
  // Ide fogjuk írni az alábbi programrészleteket
 }
}

A // kezdetű sor helyére kell írni az alábbiakban megemlített programrészleteket, majd az F6 gomb megnyomásával futtatni tudjul a (helyesen megírt) programot.

A boolean

A boolean típust akkor használjuk, ha egy eldönthető kérdésekre adott válasz csak igen/igaz vagy nem/hamis lehet, a boolean ugyanis nem képes a talán vagy a nem tudom válaszokat értelmezni. A C/C++ nyelvektől eltérően egy boolean típusú változó értéke csak a true vagy a falseértéket veheti fel, a számszerűen jelzett értékeket nem képes értelmezni.

Java
boolean igaz = true;
boolean hamis = false;
boolean válasz;
válasz = igaz;

Vannak olyan műveletek, amelyek természetszerűleg booleanértéket adnak eredményül:

Java
válasz = 9 < 3;
System.out.println(válasz);
válasz = 3 < 10;
System.out.println(válasz);

Az első esetben false (hamis) eredményt kapunk, hiszen a kilenc nem kisebb, mint a három; a második esetben az eredmény true (igaz), hiszen a három kisebb, mint a tíz.

A példában említett true és false literál, vagyis a nyelvbe épített és értékkel bíró fogalom. Láthatunk továbbá több deklarációt és értékadásokat is - ezekről később több szót ejtek.

A byte

A byte típust akkor célszerű használnunk, ha nulla közeli egész számokkal számolunk, hiszen értéktartománya mindössze a -128 és a 127 közötti számokra érvényes:

Java
byte szám;
szám = 12;
szám = -12;
szám = -128;
szám = 127;

A példában láthatunk egy deklarációt és négy értékadást, ahol a számnevű változónak adunk más-más értéket, s itt már szám literálokat használunk. Fontos tudni, hogy a primitív típusok képesek a csöndes túlcsordulásra:

Java
byte szám;
szám = 127;
szám++;
System.out.println(szám);

A rövidke programrészlet eredménye -128 lesz, nem pedig a matematikailag várható 128. Ennek oka, hogy a változó túlcsordult, túllépte az értékkészlete egyik határát, és ezért értékül az értékkészletének másik határértékét veszi fel. Nagyon oda kell figyelnünk erre a tulajdonságra, mivel a programunk mindezt csöndben teszi, legtöbbször igen keserves és hosszú munkával tudjuk csak megkeresni a hiba okát.

A short, az int és a long

A short, az int és a long teljesen azonos módon használható, mint a byte, a különbség mindössze az értéktartományban van (illetve abban, hogy a long típus literál használatához a szám mögé egy lkaraktert kell írnunk):

 • short: -32768 – 32768
 • int: –2147483648 – 2147483647
 • long: -9223372036854775808l – 9223372036854775807l

Ha nem adunk meg egy egész szám literál után módosító karaktert, akkor a nyelv szabályai szerint a fordító megpróbálja konvertálni arra a típusra, ami a használt változó típusa, egyéb esetben a literál típusa intlesz.

A char

A többi nyelvhez hasonlóan a char egy öszvér adattípus, alapvetően számokat tartalmaz, de ha az értékét kiírjuk, akkor karaktereket kapunk eredményül. A Java nyelv úttörő volt a tekintetben, hogy a char típus alapja nem a 8 bites byte, hanem az 32 bites integer, hiszen a Java nem ASCII alapú, hanem UTF-8 az alapértelmezett karakter kódolása, mivel ismert világ összes karaktere nem fér el 8 biten.

Java
char betű = 64;
System.out.print(betű);
betű = '\n';
System.out.print(betű);
betű = 'a';
System.out.print(betű);
betű = '\t';
System.out.print(betű);
betű = '\\';
System.out.print(betű);
betű = '\'';
System.out.print(betű);
betű = '"';
System.out.print(betű);
betű = '\070';
System.out.print(betű);
betű = '\u003F';
System.out.print(betű);

Nézzük meg ezt a gyakorlatban: 

Eredményül az alábbi (ránézésre értelmetlen) karakter halmazt kapjuk:

Eredmény
@
a    \'"8?

Lássuk a dekódolást:

 • A @ karakter UTF-8 (és ASCII) kódja a 64 szám, ezért a @ az első kiírt karakter.

 • A \n karakter az új sor kódja, ez nem látható karakter, viszont a (szintén nem látható) kurzort a következő sorba teszi.

 • A következő sor elején kiírt a betű egyértelmű kell legyen, hiszen ezt adtuk értékül a betű nevű változónak.
 • A negyedik kiírt karakter ismét egy nem látható karakter (\t), amely egy tabulátor pozícióval jobbra mozgatja a kurzort.
 • Biztos felmerült, hogy a \ karaktert hogy tudjuk kiírni: egyszerűen a \\ karaktert kell használnunk. A \ (backslash vagy vissza-per jel) egy speciális karakter, amely az őt követő karakternek is speciális jelentést ad.
 • A szimpla idézőjel kiírásához a \’ karaktereket kell használnunk.
 • A dupla idézőjel kiírható, ha szimpla idézőjelek között van.
 • A \070 kódolás oktális formátumú számot hordoz, a 070 oktális szám azonos az 56 decimális számmal, amely az UTF-8 kódrendszerben a ’8’ karakternek felel meg.
 • A \u003F kódolás hexadecimális formátumú számot jelent, a 003F szám azonos a 63 decimális számmal, amelynek a ’?’ karakter felel meg.

Mint láthatjuk, eléggé változatos módon tudunk karaktereket megadni, azonban a char kettős természetét az is meghatározza, hogy tudunk vele műveleteket végezni:

Java
char betű = 64;
betű++;
System.out.print(betű);
betű += 0;
System.out.print(betű);
betű += '0';
System.out.print(betű);

Az eredmény az AAq karaktersorozat lesz, hiszen a 64 az ’@’ karaktert kódolja, amihez ha hozzáadunk egyet, akkor ’A’ betű lesz, amit a 65 kódol. Ha ehhez hozzáadunk nullát (0), akkor az eredmény továbbra is 65 marad, de ha karakteresen adunk hozzá nullát (’0’), amelynek a számszerű értéke 48, akkor az eredmény 113 lesz (mivel 65+48 az 113), amely szám a ’q’ karaktert kódolja.

A karakter literálok két szimpla idézőjel közötti karakterek. Általában egy karakter, de ha az első karakter visszaper jel (\), akkor több karakter is lehet a két idézőjel között. Érdemes megtanulni a speciális karakter literálok használatát, mivel használatuk sok esetben szükséges a szövegfeldolgozáshoz.

A float és a double

A valós számok használata akkor kerül előtérbe, amikor olyan számolásokat végzünk, amelyek nem végezhetők el könnyedén egész számokon. A valós számok használata lassíthatja a program működését, mivel ezek kezelése néhány processzoron nincsen kellően gyorsítva, ezért csak akkor használjunk valós számokat, amikor feltétlenül szükséges. Nézzük a float típus használatát:

Java
float szám = 0;
System.out.println(szám);
szám = 1/3;
System.out.println(szám);
szám = 1f/3f;
System.out.println(szám);
szám = -1*0f;
System.out.println(szám);
System.out.println(szám == 0f);
szám = 100000000000000000000000000000000000000f;
System.out.println(szám);
szám = 1.0E38f;
System.out.println(szám);

Eredményül nem pont azt kapjuk, amit várnánk:

Eredmény
0.0
0.0
0.33333334
-0.0
true
1.0E38
1.0E38

Az első 0.0 érthető, hiszen ezt adtuk értékül a szám nevű változónak. A második 0.0 azonban elgondolkodtató: az egyharmad értéke nem szabadna nulla legyen. Ennek oka az, hogy a Java nyelv két egész számot lát: elosztja az egyet hárommal: hányszor van meg egyben a három? Ugye egyszer sem, ezért kaptunk eredményül nullát. A problémát úgy tudjuk kikerülni, hogy a szám mögé írt f betűvel mondjuk meg, hogy ez a szám nem egész szám, hanem float. A 1f/3f művelet eredménye már 0.33333334, mivel a float csak nyolc számjegy pontosságú, azt követően nincs több értékes számjegy. A -0.0 eredmény a számábrázolás érdekessége, ugyanis van plusz nulla és mínusz nulla is, és ahogy a következő sorban látjuk: a kettő egyenlő egymással. A nagy számokat megadhatjuk a számjegyekkel is, de rövidebb a normálforma: 1.0·1038, amely a program forrásában 1.0E38 formán kódolódik.

A double használata annyiban tér el a float használatától, hogy az f karakter helyett d karaktert kell használnunk a literál megadásakor (amelyet akár el is hagyhatunk, hiszen a doubletípus az alapértelmezett lebegőpontos típus).

3.2.2. Primitív burkoló osztályok (primitive wrappers)

Mindegyik primitív típusnak van egy burkoló osztálya, amely már használható objektum orientált módon, s képes önmagán néhány egyszerű (nem matematikai) műveletet elvégezni.

A Boolean osztály

A boolean típushoz tartozó burkoló osztály, amelynek leginkább azt a tudását használjuk fel, hogy szövegből képes önmagát legyártani:

Java
Boolean válasz= new Boolean("tRuE");
System.out.println(válasz);

A paraméterben átadott szöveg hatására a válasz nevű változó értéke true lesz. Akkor és csak akkor lesz az eredmény true, ha az átadott szöveg karakterhelyesen "true", azonban a kis és nagybetű nincs megkülönböztetve (case insensitive). Ugyanígy használható a valueOf metódus is, amely egy picit gyorsabb is:

Java
Boolean válasz= Boolean.valueOf("tRuE");
System.out.println(válasz);

Az eredmény jelen esetben is truelesz. Az 1.5 Java verziótól használhatjuk az automatikus konverziót is:

Java
Boolean válasz = true;
boolean érték = válasz;

Az 1.5 verzió előtt ezt csak hosszabban tudtuk leírni:

Java
Boolean válasz = Boolean.valueOf(true);
boolean érték = válasz.booleanValue();

A Byte, a Short, az Integer, a Long, a Float és a Double osztály

Ezen osztályok mind a Number osztályból származnak, amely a számokat kezelő osztályok őse. A Numberőstől örökölt kényszer szerint van hat metódusuk, amely a burkoló osztály által hordozott szám primitív típusát adja vissza:

Java
Double szám = new Double(3.141592653589793);
System.out.println(szám.doubleValue());
System.out.println(szám.floatValue());
System.out.println(szám.longValue());
System.out.println(szám.intValue());
System.out.println(szám.shortValue());
System.out.println(szám.byteValue());

szám = Double.parseDouble("2.718281828459045");
System.out.println(szám.doubleValue());
System.out.println(szám.floatValue());
System.out.println(szám.longValue());
System.out.println(szám.intValue());
System.out.println(szám.shortValue());
System.out.println(szám.byteValue());

A fenti programrészlet eredménye:

Eredmény
3.141592653589793
3.1415927
3
3
3
3
2.718281828459045
2.7182817
2
2
2
2

Mint látható, a valós számot hordozó Double esetén az egész számra való alakítás is megtörténik, ha egész típusú primitív típust kérek el, azonban az átalakítás során csonkolás történik (eltűnik a tizedespont mögötti számsor), nem pedig kerekítés!

Ezek az osztályok már több műveletet is lehetővé tesznek, nekünk azonban egyelőre elég a valueOfismerete, amely szöveges formából alakít számmá, akárcsak a Boolean esetén:

Java
szám = Double.valueOf("-2");
System.out.println(szám);
szám = Double.valueOf("-2.2E3");
System.out.println(szám);
szám = Double.valueOf("-2.2E3000");
System.out.println(szám);
System.out.println(szám.isInfinite());

Ennek eredménye:

Eredmény
-2.0
-2200.0
-Infinity
true

Fontos, hogy a valós típusoknak lehet negatív és pozitív végtelen értéke - ha túl nagy számot szeretnénk szöveges formából átalakítani vagy a művelet eredménye túl nagy, ezt lekérdezhetjük az isInfinite metódussal.

A Character osztály

A karakter ismét kilóg a sorból, hiszen a célja alapvetően nem a számolás, hanem karakterek ábrázolása.

Java
Character karakter = new Character('a');
System.out.println(karakter);
System.out.println(Character.isDigit('0'));
System.out.println(Character.isDigit('a'));
System.out.println(Character.isWhitespace('\t'));
System.out.println(Character.isWhitespace('a'));
System.out.println(Character.isISOControl('\t'));
System.out.println(Character.isISOControl('a'));
System.out.println(Character.toLowerCase('A'));
System.out.println(Character.toUpperCase('a'));

A futás eredménye:

Eredmény
a
true
false
true
false
true
false
a
A

A Character osztálynak van egy rakás statikus metódusa, amely a megadott karakterről döntést hoz. A példában rákérdeztünk párosával arra, hogy az átadott karakter szám-e, helykitöltő karakter-e, valamit ISO vezérlőkarakter-e. Az utolsó két metódus pedig konvertálta az átadott karaktert kis-, illetve nagybetűsre. Ezen túl sok egyéb metódust megtalálunk a Character osztályban (írásirány, tükörírás, stb.), ezeket nem részletezném.

Közös konstansok

A Boolean osztályt leszámítva az összes burkoló osztálynak van négy hasznos konstansa:

 • TYPE, amely a primitív típust adja vissza
 • SIZE, amely a primitív típus által elfoglalt bitek számát adja vissza
 • MAX_VALUE, amely a legnagyobb ábrázolható értéket hordozza
 • MIN_VALUE, amely a legkisebb ábrázolható értéket hordozza, lebegőpontos típus esetén a legkisebb ábrázolható pozitív számot

Lássunk rá példát:

Java
System.out.println(Byte.TYPE);
System.out.println(Byte.MAX_VALUE);
System.out.println(Byte.MIN_VALUE);
System.out.println(Byte.SIZE);

System.out.println(Short.TYPE);
System.out.println(Short.MAX_VALUE);
System.out.println(Short.MIN_VALUE);
System.out.println(Short.SIZE);

System.out.println(Integer.TYPE);
System.out.println(Integer.MAX_VALUE);
System.out.println(Integer.MIN_VALUE);
System.out.println(Integer.SIZE);

System.out.println(Long.TYPE);
System.out.println(Long.MAX_VALUE);
System.out.println(Long.MIN_VALUE);
System.out.println(Long.SIZE);

System.out.println(Float.TYPE);
System.out.println(Float.MAX_VALUE);
System.out.println(Float.MIN_VALUE);
System.out.println(Float.SIZE);

System.out.println(Double.TYPE);
System.out.println(Double.MAX_VALUE);
System.out.println(Double.MIN_VALUE);
System.out.println(Double.SIZE);

System.out.println(Character.TYPE);
System.out.println(Character.MAX_VALUE);
System.out.println(Character.MIN_VALUE);
System.out.println(Character.SIZE);

Az eredményt mindenki nézze meg a saját gépén... :)

3.3. Operátorok

Mit sem ér egy üveg sör, ha nem tudunk vele semmit kezdeni.

A deklarált változóink nem érnek sokat, ha nem tudunk rajtuk műveleteket végezni. Műveletet csak és kizárólag primitív típusokon, illetve típusok között tudunk végezni, és a műveletet az operátor vagy az operátorok határozzák meg. Nem kell megijedni, egyszerűen arról van szó, hogy az összeadás műveletét a + jel, mint operátor határozza meg.

3.3.1. Értékadás

Eddigi programjaink során már találkoztunk az értékadás műveletével:

Java
int szám;
szám = 2;

Ezt úgy kell olvasnunk, hogy legyen egy int típusú és szám nevű változónk, majd a szám nevű változó értéke legyen egyenlő kettővel.

3.3.2. Egyszerű matematikai műveletek

A primitív típusú változóink szinte kivétel számokat tárolnak, ezért mindegyiken képesek vagyunk matematikai műveleteket végezni. Lássuk, miképp tudjuk a matematikai alapműveleteket Java nyelven elvégeztetni.

Előjelváltás

A legegyszerűbb operátor az előjelváltás:

Java
int szám = 2;
szám = -szám;
System.out.println(szám);
szám = -szám;
System.out.println(szám);

Az előjelváltás a tipikus példája a prefix típusú operátornak, hiszen az operátort követi az operandus.

Összeadás

A négy alapvető matematikai művelet közül a leginkább használt művelet az összeadás, Java nyelvben is pontosan úgy működik, mintha papírra vetnénk:

Java
int szám;
szám = 3 + 4;
szám = szám + 5;
szám = szám + 1;
System.out.println(szám);

A szám = 3 + 4 utasítás úgy olvasandó, hogy a szám változó értéke legyen egyenlő a három meg a négy értékével, vagyis a szám értéke hét lesz. A szám = szám + 5 utasítás már feltételez előző értéket a szám változóban (ami jelen esetben 7), s a jelentése annyi, hogy a szám változó értéke legyen egyenlő a szám változó előző értéke meg öt értékével, vagyis a szám változóban a 12 lesz eredményképpen. A következő utasítás hasonlóképpen értelmezhető, azt jelenti, hogy a számváltozó értékét megnöveljük egyel. A kiírt eredmény 13 lesz.

Kivonás

Azonos módon értelmezhető, mint az összeadás:

Java
int szám;
szám = 3 - 4;
szám = szám - 5;
szám = szám - 1;
System.out.println(szám);

Az eredmény pedig -7 lesz.

Szorzás

A szorzás is úgy működik, mint az előző két művelet, csak a műveleti jel változik:

Java
int szám;
szám = 3 * 4;
szám = szám * 5;
szám = szám * 1;
System.out.println(szám);

Az eredmény 60 lesz, ahogy az sejthető.

Osztás

Az osztás kilóg az előző három művelet közül, egy kicsit speciális a helyzete. Az egyik buktató - amiről már volt szó, hogy ha egész számok az operandusok, akkor egész osztás fog történni:

Java
int szám;
szám = 30 / 4;
szám = szám / 5;
szám = szám / 1;
System.out.println(szám);

Normál esetben az eredmény másfél lenne, de az egész osztások miatt az 30/4 eredménye 7 lesz, ezt követően a 7/5 eredménye pedig 1, aztán az 1/1 természetesen 1. Ha a valós eredmény érdekel minket, akkor valós számokkal kell számolnunk:

Java
double szám;
szám = 30 / 4;
szám = szám / 5;
szám = szám / 1;
System.out.println(szám);

Az eredményül kapott 1.4 egy kissé gyanús lehet matematikában jártas egyéneknek. A probléma gyökere ott van, hogy a 30/4 még mindig egész osztás marad, attól függetlenül, hogy a szám változó típusa valós. Ennek oka, hogy a Java nyelvben – és más nyelvekben is – az egyenlőség jel jobb oldalán kezdődik a kifejezés végrehajtása, mégpedig balról jobbra. Mivel a 30 egy egész szám és a 4 is egy egész szám, ezért a két számon értelmezett osztás művelet egész osztás lesz: a szám változóba eredményül 7 kerül. A következő sorban az utasítás szerint a szám változó értékét el kell osztani öttel. Itt a szám változó típusa okán már valós osztás lesz, és a 7/5 eredménye az 1.4. A hibát úgy tudjuk kikerülni, hogy jelezzük a 30 és a 4 valós voltát (illetve a többi szám valós voltát is):

Java
double szám;
szám = 30.0 / 4.0;
szám = szám / 5.0;
szám = szám / 1.0;
System.out.println(szám);

Eredményül most már másfelet fogunk kapni. A nullával való osztásban is vannak különbségek. Ha valós számot osztunk nullával, akkor eredményül végtelent(Infinity) kapunk:

Java
double szám;
szám = 30.0 / 4.0;
szám = szám / 5.0;
szám = szám / 0;
System.out.println(szám);

Ellenben egész szám esetén a program futása megszakad:

Java
int szám;
szám = 30 / 4;
szám = szám / 5;
szám = szám / 0;
System.out.println(szám);

Egy kivétel (Exception) keletkezik, hogy nullával próbáltunk meg osztani:

Eredmény
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero 
    at kocsma.Main.main(Main.java:11)

A kivételekről majd később, annyit jegyezzünk meg, hogy ha egész számokkal osztunk, akkor annak súlyos következményei lehetnek.

Maradékképzés

Az egész osztás párja a maradékképzés, amikor nem arra vagyunk kíváncsiak az osztás során, hogy mennyi az eredmény, hanem arra, hogy mennyi a maradék:

Java
int szám;
szám = 30 % 4;
System.out.println(szám);

Az eredményül kapott 2 nem okozhat meglepetést, ha vissza tudunk emlékezni az általános iskola második osztályában tanultakra: harmincban a négy megvan hétszer, maradék kettő. Mivel a maradékképzés is osztás, itt is kaphatunk kivételt, ha nullával szeretnénk osztani: például 30 % 0. Néhány nyelvben a maradékképzés csak egész számokra használható, ám Java nyelvben a művelet elvégezhető valós számokon is:

Java
double szám;
szám = 30.0 % 4.1;
System.out.println(szám);
szám = 30.0 / 4.1;
System.out.println(szám);
szám = 7.0*4.1;
System.out.println(szám);
szám = 30.0 - szám;
System.out.println(szám);

Eredményül az alábbi számokat kapjuk:

Eredmény
1.3000000000000025
7.317073170731708
28.699999999999996
1.3000000000000043

A megoldás egyszerű: 30.0 / 4.1 az egy valós számot ad eredményül. Ezt csonkolva hetet kapunk, amelyet ha visszaszorzunk a 4.1 számmal, elvileg 28.7 lesz az eredmény (a példában jól látszik a valós számábrázolás pontatlansága!). Ha a 30.0 számból kivonjuk a 28.7-et, akkor kapunk 1.3-at, mint maradék. El nem tudom képzelni, hogy ezt hol lehet kihasználni... :)

Növelés és csökkentés

Gyakori feladat, hogy egy változó értékét növeljük vagy csökkentsük egyel. Ez normál esetben így nézne ki:

Java
int szám = 2;
szám = szám + 1;
System.out.println(szám);
szám = szám - 1;
System.out.println(szám);

Mivel ez a forma hosszú és összetett, a C nyelvből kölcsönzött ++ és -- operátort tudjuk használni, azonban ezek lehetnek prefix és postfix operátorok is:

Java
int szám = 2;
System.out.println(szám++);
System.out.println(++szám);
System.out.println(szám--);
System.out.println(--szám);

Az eredmény:

Eredmény
2
4
4
2

Ami nem meglepő, hiszen az első esetben a kiírás után növekedett a változó értéke, a második esetben a kiírás előtt, aztán a harmadik esetben a kiírás után csökkentettük a változó értékét, majd pedig a kiírás előtt.

3.3.3. Relációs műveletek

Két érték összehasonlítása relációs jelekkel történik, s eredményképpen boolean típust kapunk, amely lehet igaz vagy hamis. Szaladjunk gyorsan át ezeken a műveleteken:

Java
int szám = 10;
int másikszám = 20;
System.out.println(szám < másikszám);
System.out.println(szám <= másikszám);
System.out.println(szám > másikszám);
System.out.println(szám >= másikszám);
System.out.println(szám == másikszám);
System.out.println(szám != másikszám);

A relációs jelek jelentése sorban:

 • a szám kisebb, mint a másikszám? Igaz, kisebb
 • a szám kisebb vagy egyenlő, mint a másikszám? Igaz, kisebb vagy egyenlő
 • a szám nagyobb, mint a másikszám? Hamis, nem nagyobb
 • a szám nagyobb vagy egyenlő, mint a másikszám? Hamis, nem nagyobb vagy egyenlő
 • a szám egyenlő a másikszámmal? Hamis, nem egyenlő
 • a szám nem egyenlő a másikszámmal? Igaz, nem egyenlő

Fontos, hogy csak ebben a formában tudjuk használni a relációs jeleket, a ’<=’ helyett a ’=<’ nem használható, illetve a ’!=’ helyett se tudjuk használni a ’<>’ jelet.

3.3.4. Logikai műveletek

A relációs műveletekkel nem tudjuk kifejezni azt az egyszerű matematikai képletet, hogy 4 < szám < 10, amely akkor igaz, ha a számértéke nagyobb, mint négy, és kisebb, mint tíz:

Java
int szám = 10;
System.out.println(4 < szám < 10);

Ha mégis megpróbáljuk, akkor fordítási hibát kapunk eredményül (a fordítási hibákról később):

Eredmény
/home/work/JavaSuli/Kocsma/src/kocsma/Main.java:9: operator < cannot be applied to boolean,int 
  System.out.println(4 < szám < 10);

ÉS művelet

A megoldáshoz a matematikai képletet szét kell választanunk két részre: 4 < szám ÉS szám < 10, vagyis a szám értéke legyen nagyobb, mint négy és legyen kisebb, mint tíz:

Java
int szám = 10;
System.out.println(4 < szám && szám < 10);

Mint látható, az && jel helyettesíti az ÉS szót, a futás eredménye pedig false, mivel a 10 ugyan nagyobb, mint 4, de nem kisebb, mint 10.

VAGY művelet

Ha két relációs művelet közül elég, ha az egyik teljesül, akkor össze tudjuk kapcsolni őket egy VAGYművelettel:

Java
int szám = 4;
System.out.println(szám % 2 == 0);
System.out.println(szám % 3 == 0);
System.out.println(szám % 2 == 0 || szám % 3 == 0);

Az első esetben a kifejezés akkor lesz igaz, ha a szám változó értéke maradék nélkül osztható kettővel. A második esetben hárommal kell oszthatónak lennie, a harmadik esetben a kifejezés akkor lesz igaz, ha a szám változó értéke maradék nélkül osztható kettővel vagy hárommal. A VAGY műveletet a ||jellel tudjuk jelölni.

NEM művelet

Sokszor előfordul, hogy a kiszámolt boolean eredmény ellentéte kell valamilyen okból kifolyólag, ekkor a NEM(más néven tagadás) műveletet kell használnunk:

Java
boolean válasz = true;
System.out.println(!válasz);

A tagadást a logikai változó elé tett felkiáltó jellel tudjuk megejteni, a példában a tagadásból következik, hogy a false kerül kiírásra.

3.3.5. Bitműveletek

Mivel számítógépeink egyelőre bitek alapján működnek, ezért célszerű beépíteni egy programnyelvbe a bitműveleteket. A bitműveletek alapja a kettes számrendszer, és minden primitív típus alapvetően kettes számrendszerben tárolt szám, ezért - a valós számokat leszámítva - értelmezhető rajtuk az összes bitművelet. Induljunk ki egy szép kerek számból, azaz nézzük meg, hogy a decimális 10 hogy néz ki kettes számrendszerben 8 biten:

Bitek
00001010

Keressünk egy másik számot is, például nézzük meg a 57-es számot kettes számrendszerben, szintén 8 biten:

Bitek
00111001

Ezzel a két számmal fogunk bitműveleteket végezni.

Bitléptetés

A bitléptetés egy nagyon alacsony szintű művelet, a legtöbb CPU támogatja, ritkán szükség is van rá, ezért nem lehetett kihagyni a Java nyelvből. A bitek léptetése során a bináris számban lévő bitek sorrendje azonos marad, azonban a pozíciójuk megváltozik, jobbra vagy balra tolódnak el. Fontos tudni, hogy a bitléptetés mindig 32 bites egész számon történő művelet, ha más adattípuson végeznénk el, akkor is 32 bites eredményt kapunk!

Bitléptetés balra

A balra léptetés során a bitek balra mozognak el, és jobb oldalon 0 értékek jönnek be, a bal oldalon kieső bitek pedig elvesznek:

Java
int szám = 10;
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 0 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 1 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 2 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 3 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 28 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 29 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 30 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám << 31 ));

Az eredmény magáért beszél, a bitek elkezdenek balra mozogni, jobb oldalon pedig 0 értékek jönnek be:

Eredmény
1010
10100
101000
1010000
10100000000000000000000000000000
1000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
Bitléptetés jobbra

A jobbra léptetés azonos módon működik, mint a balra léptetés:

Java
int szám = 10;
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 0 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 1 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 2 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 3 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 28 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 29 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 30 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >>> 31 ));

Az eredmény itt is magáért beszél:

Eredmény
1010
101
10
1
0
0
0
0
Előjeles bitléptetés jobbra

A jobbra léptetés esetén létezik előjeles léptetés, amikor a bináris szám bal szélén nem 0 érték jön be, hanem az előjelbit ismétlődik:

Java
int szám = -10;
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 0 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 1 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 2 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 3 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 28 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 29 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 30 ));
System.out.println( Integer.toBinaryString( szám >> 31 ));

Mint látható, bal oldalon alapból egy egyes érték van, és ezzel töltődik fel a bithalmaz:

Eredmény
11111111111111111111111111110110
11111111111111111111111111111011
11111111111111111111111111111101
11111111111111111111111111111110
11111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111

Bitenkénti tagadás - negáció

Ha a kapott bitek mindegyikét negálni szeretnénk, akkor a ~ operátort kell használnunk:

Java
byte szám = 10;
System.out.println(~szám);

A kiírt eredmény -11, amely binárisan 11110101, ugyanis a negatív számokat kettes komplemens alapon kezelik az elterjedt számítógépek. A kettes komplemens egy bitenkénti tagadás, majd az eredményhez hozzáadunk egyet - így lesz a 10 kettes komplemense -10.

Bitenkénti ÉS művelet

A bitenkénti és művelethez már kettő operandus kell:

Java
byte szám = 10;
byte másikSzám = 57;
System.out.println(szám & másikSzám);

Az eredmény 8 lesz, amelynek az oka, hogy a két számnak csak a negyedik pozícióban van azonosan 1 értéke:

Eredmény
00001010
00111001
00001000

Bitenkénti VAGY művelet

A bitenkénti vagy művelethez is kettő operandus kell:

Java
byte szám = 10;
byte másikSzám = 57;
System.out.println(szám | másikSzám);

Az eredmény 59, ami binárisan 00111011, mivel ott tartalmaz 1 értéket, ahol a megadott két operandusnál legalább egy darab 1 érték volt:

Eredmény
00001010
00111001
00111011

Bitenkénti KIZÁRÓ VAGY művelet

A kizáró vagy hasonlít a vagy művelethez, viszont csak akkor lesz az eredmény is 1 érték, ha a megadott két operandusban azonos pozíción csak egy 1 érték van:

Java
byte szám = 10;
byte másikSzám = 57;
System.out.println(szám ^ másikSzám);

Amelynek eredménye 51, hiszen:

Eredmény
00001010
00111001
00110011

Bitműveletek a gyakorlatban

Rikán találkozunk a programozás során bitműveletekkel, szinte kizárólag csak az ÉS művelet fordul elő, amikor olyan adatokon kell dolgoznunk, amelyek egymás mellé zsúfolt bitekből állnak.

3.3.6. Egyéb műveletek

A fentieken túl maradt néhány művelet, amelyeket nem lehet könnyedén csoportba sorolni, ezért kerültek az egyéb műveletek közé.

Művelettel kombinált értékadás

Gyakori eset, hogy egy változó értéke az előző értékéhez képest változik meg:

Java
int szám = 10;
szám = szám + 2;
System.out.println(szám);

A változó = változó műveleti jel kifejezés további részejellegű kifejezéseket rövidíteni tudjuk:

Java
int szám = 10;
szám += 2;
System.out.println(szám);

A rövidítés során a műveleti jel az egyenlőség jel elé kerül és az egyenlőség jel után eltűnik a kifejezésből a változó neve: változó műveleti jel= kifejezés további része. Ezt bármilyen műveletnél meg tudjuk tenni, amely két operandussal működik.

Feltételes értékadás

Ha egy eldöntendő kérdés alapján szeretnénk értéket adni egy változónak, akkor ezt a feltétles értékadással tudjuk megtenni. Nézzünk egy példát az abszolút érték képzésére:

Java
int szám = -10;
szám = szám < 0 ? -szám : szám;
System.out.println(szám);

A második sorban találjuk a lényeget, amelyet úgy tudunk kiolvasni, hogy a szám nevű változó értéke legyen egyenlő a -szám értékével, ha a szám < 0 feltétel igaz, egyébként legyen egyenlő a számértékével.

Szöveg összefűzése

A + jel használható szövegek összefűzésére is, ekkor két kisebb szövegből egy nagyobb szöveg lesz:

Java
String egy= "egy";
String kettő = "kettő";
String egykettő = egy + kettő;
System.out.println(egykettő.length());

Az eredmény természetesen 8.

3.4. Kifejezések

Az operátorok és operandusok halmazát kifejezésnek nevezzük, egy kifejezés mindig egy értéket ad vissza, amelyet általában értékadással átadunk egy változónak, vagy paraméterként adjuk át egy metódusnak. A cikksorozat első részében is használtunk már kifejezéseket, csak nem nevezetük így a leírt sorokat, amelyek egyszerű kifejezések voltak.

Az összetett kifejezésektöbb operátorból és operandusból állnak, és a megszokott matematikai kiértékelési sorrend szerint kell írnunk a kívánalmainkat:

Java
int szám = 1 + 2 + 3;
System.out.println(szám);

A kifejezés értéke 6 lesz, ahogy azt várjuk, a kifejezése kiértékelése során a számítógép pont úgy viselkedik, ahogy azt annak idején tanultuk: veszi az első két számot, összeadja őket, majd az eredményt és a harmadik számot újfent összeadja. Ebben az esetben nem számít a kiértékelés sorrendje, hiszen teljesen mindegy, hogy a számokat milyen sorrendben adjuk össze, ettől függetlenül a számítógép mindig balról-jobbra haladvavégzi el az egyes műveleteket. A kiértékelés sorrendje változhat a műveleti jelek függvényében, hiszen a szorzás előnyt élvez az összeadással szemben:

Java
int szám = 1 + 2 * 3;
System.out.println(szám);

 A számítógép először a szorzás műveletét végzi el, majd a kapott eredményhez hozzáad egyet, így a végső eredmény 7lesz. Zárójelezéssel ez a kiértékelési sorrend felülbírálható:

Java
int szám = (1 + 2) * 3;
System.out.println(szám);

Ebben az esetben a számítógép először a zárójelben lévő műveletet végzi el, majd a kapott eredményt megszorozza hárommal, így kapjuk meg az eredményt, ami 9.

3.4.1. Precedencia - kiértékelési sorrend

A kiértékelési sorrend függ az operátoroktól, így fontos tudni a pontos kiértékelési sorrendet, amelyet vagy megtanulunk, vagy zárójelezünk bizonytalan helyzetben. Lássuk a sorrendet:

 1. unáris operátorok (a kiértékelés jobbról balra történik!):
  1. --szám: a szám értékének előzetes csökkentése
  2. ++szám: a szám értékének előzetes növelése
  3. szám--: a szám értékének utólagos csökkentése
  4. szám++: a szám értékének utólagos növelése
  5. - szám: a szám előjelének megváltoztatása
  6. ~ szám: a szám bináris tagadása (negáció)
  7. ! igazHamis: egy boolean érték tagadása
  8. (type): típuskényszerítés
  9. new: új példány létrehozása
 2. multiplikatív operátorok:
  1. szám * másikSzámszám / másikSzám: a szám elosztása egy másikSzámma: a két szám összeszorzása
  2. szám / másikSzám: a szám elosztása egy másikSzámmal
  3. szám % másikSzám: maradék képzése (szám osztva másikSzámmal)
 3. additív operátorok:
  1. szám + másikSzám: a két szám összeadása
  2. szám - másikSzám: számból kivonjuk a másikSzámot
 4. bitléptetés operátorok:
  1. szám << másikSzám: a szám változóban lévő bitek léptetése balra másikSzám pozícióval
  2. szám >> másikSzám: a szám változóban lévő bitek léptetése jobbra másikSzám pozícióval - az előjel figyelembevételével
  3. szám >>> másikSzám: a szám változóban lévő bitek léptetése jobbra másikSzám pozícióval
 5. relációs operátorok:
  1. szám < másikSzám: a szám kisebb-e, mint a másikSzám
  2. szám <= másikSzám: a szám kisebb vagy egyenlő-e, mint a másikSzám
  3. szám > másikSzám: a szám nagyobb-e, mint a másikSzám
  4. szám >= másikSzám: a szám nagyobb vagy egyenlő-e, mint a másikSzám
  5. instanceof: referencia teszt operátor
 6. egyenlőség operátorok:
  1. szám == másikSzám: a két szám egyenlő-e egymással
  2. szám != másikSzám: a két szám nem egyenlő-e egymással
 7. bitenkénti ÉS operátor:
  1. szám & másikSzám: a szám és a másikSzám között bitenkénti ÉS művelet
  2. igazHamis & másikIgazHamis: az igazHamis és a másikIgazHamis közötti ÉS művelet
 8. bitenkénti KIZÁRÓ VAGY operátor:
  1. szám ^ másikSzám: a szám és a másikSzám között bitenkénti KIZÁRÓ VAGY művelet
  2. igazHamis ^ másikIgazHamis: az igazHamis és a másikIgazHamis közötti KIZÁRÓ VAGY művelet
 9. bitenkénti VAGY operátor:
  1. szám | másikSzám: a szám és a másikSzám között bitenkénti VAGY művelet
  2. igazHamis | másikIgazHamis: az igazHamis és a másikIgazHamis közötti VAGY művelet
 10. boolean ÉS operátor:
  1. igazHamis && másikIgazHamis: az igazHamis és a másikIgazHamis közötti ÉS művelet
 11. boolean VAGY operátor:
  1. igazHamis || másikIgazHamis: az igazHamis és a másikIgazHamis közötti VAGY művelet
 12. feltételes értékadás operátor:
  1. szám == másikSzám ? szám : másikSzám: feltételes értékadás (lásd fent bővebben)
 13. értékadás operátor:
  1. szám = másikSzám: a szám változó értéke felveszi a másikSzám értékét
 14. értékadás műveletteloperátorok:
  1. szám += másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám összege lesz
  2. szám -= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám különbsége lesz
  3. szám *= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám szorzata lesz
  4. szám /= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám hányadosa lesz
  5. szám %= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám maradéke lesz
  6. szám &= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám változó közötti bitenkénti ÉS eredménye lesz
  7. szám ^= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám változó közötti bitenkénti KIZÁRÓ VAGY eredménye lesz
  8. szám |= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke és a másikSzám változó közötti bitenkénti VAGY eredménye lesz
  9. szám <<= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke balra léptetve másikSzám pozícióval lesz
  10. szám >>= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke előjellel jobbra léptetve másikSzám pozícióval lesz
  11. szám >>>= másikSzám: a szám változó értéke a szám előző értéke jobbra léptetve másikSzám pozícióval lesz

A prefix (++szám vagy ++szám) és a postfix (szám++ vagy szám--) operátorok használata mindig kockázatos, mivel a kifejezés kiértékelés során változik a változó értéke, vessünk egy pillantást az alábbi programrészletre és próbáljuk meghatározni az eredményt:

Java
int szám = 10;
System.out.println(szám++ + ++szám * ++szám + szám++);

Nos, az eredmény 179, mégpedig azért, mert az unáris operátorok az elsők a precedencia táblázatban, és kiértékelésük az elsők között történik, ebből adódóan a kifejezés a következő lesz az unáris operátorok feloldása után:

Java
System.out.println(10 + 12 * 13 + 13);

Ha végigkövetjük az értékadásokat, akkor láthatjuk, hogy az eredmény valóban 179.

3.5. Blokkok

A nyelvek fejlődése során viszonylag korán megjelentek a blokkok, amelyek utasításokat fognak közre. Az eddigiek során láttunk már több blokkot is, amelyek összefogták az eddig beírt utasításainkat:

Java
{
}

Ugye ismerős? :)

A blokkok hasznos társaink lesznek a programozás során, hiszen utasítások kötegelt végrehajtása gyakori feladat. További hasznuk, hogy a deklarált változóknak hatókört adnak: egy változót mindig csak az őt tartalmazó blokkon belül tudjuk elérni:

Java
int i = 10;
{
 int j = 10;
}
System.out.println(j);

A program nem fordítható le, mivel a jváltozó csak a blokkon belül érhető el. A blokkok lehetővé teszik, hogy egy változónevet többször felhasználhassunk, ha azok olyan blokkban vannak deklarálva, ahol egymást nem látják:

Java
int j = 10;
{
 int i = 10;
 System.out.println(i);
 System.out.println(j);
}
{
 int i = 20;
 System.out.println(i);
 System.out.println(j);
}
System.out.println(j);

A két i nevű változó egymásról nem tud, tehát gond nélkül tudjuk használni a program különböző részeiben.

Fontos tudni, hogy változókat bármely blokkon belül tudunk deklarálni, s célszerű mindig a blokk elején megejteni azokat a deklarációkat, amelyeknek kezdőértéket is adunk, ezzel a programunk átláthatóbb lesz. A programunk írása során tucatnyi változót fogunk létrehozni, amelyeket folyamatosan hozunk létre, ezek is az adott blokkban lesznek csak elérhetők. Ha megnézünk egy Java osztályt, akkor láthatjuk, hogy az is egy nagy blokkban helyezkedik el, ezért rögtön a kezdő kapcsos zárójel után létrehozhatunk változókat, amelyeknek a neve osztályváltozó vagy példányváltozó, attól függően, hogy a módosítója szerint statikus vagy sem. Ezek a változók elfedhetők lokális (metódusokon belüli) változókkal, amelyekre oda kell figyelnünk, mivel aljas hibákat tudnak okozni.

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  Köszönöm. Ez az anyag nagyon jó kiegészítő a Java Útikalauz programozóknak című két kötetes könyv elején.

 2. Köszönet. A szárazanyag ilyetén kezelése merőben új, ám célravezető és pompás mód. (wink)