Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Érdekes kezdeményezés a JINQ, amely kombinálja a Lambda expression technológiát az adatbázis lekérdezésekkel.

Nézzük például az alábbi JDBC lekérdezést:

Code Block
PreparedStatement s = con.prepareStatement("SELECT * "
+ "FROM Customer C "
+ "WHERE C.Name = ? ");
s.setString(1, "Alice");
ResultSet rs = s.executeQuery();

 

E Helyett JINQ használatával az alábbi "lekérdezést" kell megejtenünk:

Code Block
database.getCustomers().where(
customer -> customer.getName().equals("Alice"));

 

A leírás szerint teljes stream támogatása is van, tehát működnek a filter, a map és a reduce megoldások is:

Code Block
customers.stream()
   .filter( c -> c.getName().equals("Alice") )
   .map( c -> c.getAddress() );

 

Egy próbát megér... JPA-val kombinálva nagyon jó eszköznek néz ki. (smile)