A Java 8 egyik – illetve a Project Jigsaw elkaszálása óta az egyetlen – nagy újítása a Lambda expressions beépítése a nyelvi eszközök közé.

Először érdemes tisztázni, hogy mi is az a Lambda expression: a magyar szakmai nyelvbe a funkcionális nyelvekkel együtt került be a lambda-kalkulus elnevezés, amely lehetővé teszi, hogy paraméterként függvényt lehessen átadni egy metódus hívásánál, ezzel egyszerűbben lehet leírni azt a feladatot, amelyet eddig a név nélküli belső osztályokkal oldottunk meg (anonymous inner class). Lássunk egy klasszikus példát, egy listát szeretnénk rendezni egy Comparable interfészt kiterjesztő saját osztállyal.

Az első megoldás mutatja a teljes programot, amely egy lista elemeit – az egyszerűség kedvéért – összekever:

public class LambdaRunExample
{
 private static final Random random = new Random();

 public static void main(String[] args)
 {
  List<String> list = new ArrayList<String>();
  list.add("a");
  list.add("ab");
  list.add("abc");
  list.add("abcd");
  list.add("abdce");
   Collections.sort(list, new Comparator<String>()
  {
   public int compare(String o1, String o2)
   {
    return random.nextInt();
   }
  });
  System.out.println(list);
 }
}

Módosítsuk a programot a Lambda expressions szabályai szerint:

public class LambdaRunExample
{
 private static final Random random = new Random();

 public static void main(String[] args)
 {
  List<String> list = new ArrayList<String>();
  list.add("a");
  list.add("ab");
  list.add("abc");
  list.add("abcd");
  list.add("abdce");
  Collections.sort(list, (o1, o2) -> random.nextInt());
  System.out.println(list);
 }
}

Fordítsuk le egy Java 8 JDK használatával:

> ./jdk1.8.0/bin/javac -version
javac 1.8.0-ea
> ./jdk1.8.0/bin/javac LambdaRunExample.java
> ./jdk1.8.0/bin/java LambdaRunExample
[a, abc, abdce, ab, abcd]

Vessünk egy pillantást a két megoldás lényegi részeit illető különbségekre:

Collections.sort(list, new Comparator<String>()
{
 public int compare(String o1, String o2)
 {
  return random.nextInt();
 }
});

versus

Collections.sort(list, (o1, o2) -> random.nextInt());

Ezért fogjuk szeretni a Lambda expressions használatát, bár szoknia kell a Java utóbbi 10 évéhez szokott szemnek az ilyen sorokat, de meg lehet tanulni, ahogy az annotációkat és a generics-et is megtanultuk... (smile)

Mi van a Comparator osztályon túl?

A Comparator ideális állatorvosi ló, mert nagyszerűen meg lehet rajta mutatni a lehetőséget, de természetesen más osztályok és metódusok is vannak, amelyek meg fogják könnyíteni az életünket, lássunk ebből is néhányat a teljesség igénye nélkül:

List.filter

Hasznos funkció lehet egy listából leszűrni bizonyos elemeket, például a három karakternél hosszabb szövegeket:

Iterable<String> filtered = list.filter( item -> item.length() <= 3 );
System.out.println(filtered);

Eredményül megkapjuk a rövid listaelemeket:

[a, ab, abc]

List.map

A lista eleméből egy új listát készíthetünk, például lista elemeinek a hosszát szeretnénk megkapni eredményül:

Iterable<Integer> lengths = list.map( item -> item.length() );
System.out.println(lengths);
[1, 2, 3, 4, 5]

List.reduce

A lista elemeit egy elemmé tudjuk redukálni, a redukálás műveletét tudjuk meghatározni, például adjuk össze a fentebb kialakult lista elemeit:

Integer sum = lengths.reduce(0, (left, right) -> left + right);
System.out.println(sum);

Az első érték az, ami az első left lesz, amelyhez hozzáadjuk a lista első elemét, majd a kapott értékkel végigiterálunk a listán, így az eredmény 15 lesz:

15

List.forEach

Végig tudunk iterálni egy lista elemein, így például össze tudjuk fűzni a lista tartalmát egy szöveggé:

StringBuilder sb = new StringBuilder();
list.forEach( item -> { sb.append(item).append(' '); } );
System.out.println(sb);

Az eredmény természetesen:

a ab abc abcd abdce 

...

A lehetőségek tárháza "végtelen"... (smile)

Jó-jó, de hogy működik?

A gyári Lambda expressions vonzó lehetőség, de ez a játék sokkal érdekesebb saját függvénytörzsekkel, s ha létrehozunk saját Lambda expressions-ön alapuló megoldásokat, akkor jobban megértjük a működését is.

Először is szükségünk van egy interfészre, amelyből majd Lambda expressions lesz, legyen a példa egy szűrő, amely a kapott objektum értéke szerint majd egy igaz vagy egy hamis választ ad:

public interface Filter<T>
{
 boolean filter(T o1);
}

Ezek után a fentebb már elkészített LambdaRunExample.java állományban hozzunk létre egy metódust, amely majd elvégzi a szűrést:

public static <T> void applyFilter(List<T> list, Filter<? super T> f)
{
 List<T> removeFromList = new ArrayList<T>();
 for (T item : list)
 {
  if (f.filter(item))
  {
   removeFromList.add(item);
  }
 }
 list.removeAll(removeFromList);
}

Amint látjuk, a metódus második paramétereként egy Filter interfészt implementáló osztály egy példányát szeretnénk megkapni, amelyet a for each ciklusban használunk fel, ahol a kapott item példányról döntjük el, hogy ki kell-e szűrnünk a listából vagy sem.

A lényegi rész – maga a Lambda expression – a Collections.sort metódushoz hasonlóan épül fel, egyszerűen megadjuk azt a feltételt, amely szerint a szűrést el szeretnénk végezni, jelen esetben a három karakternél hosszabb szövegeket az applyFilter metódus el fogja távolítani a listából:

LambdaRunExample.applyFilter(list, (item) -> item.length() > 3);

Felmerül a kérdés, hogy a fordításkor honnan tudja a fordító, hogy melyik metódusról van szó, s ez a kérdés a Lambda expressions lényege... (smile)

Rontsuk el a Filter interfészt, adjuk hozzá egy új metódust:

public interface Filter<T>
{
 boolean filter(T o1);
 boolean anotherFilter(T o1);
}

A LambdaRunExample.java osztályt lefordítva rögtön besír a javac, hogy nem tudja eldönteni, mit is szeretnék tőle, mert az átadott interfészben több olyan metódus is van, amelyet használhatna:

LambdaRunExample.java:19: error: method applyFilter in class LambdaRunExample cannot be applied to given types;
  LambdaRunExample.applyFilter(list, (item) -> item.length() > 3);
          ^
 required: List<T>,Filter<? super T>
 found: List<String>,lambda
 reason: multiple non-overriding abstract methods found in interface Filter
 where T is a type-variable:
  T extends Object declared in method <T>applyFilter(List<T>,Filter<? super T>)
1 error

Szóval elégedjünk meg egy darab metódussal azon interfészeinkben, amelyeket szeretnénk a fenti módon használni... (smile)

Hol érhető el információ?

Lambda expressions: http://jdk8.java.net/lambda/