Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A JavaFX nyelv bejelentése sokunk fantáziáját megmozgatta, a specifikáció Java programozóknak eddig ismeretlen utasítások tárházát nyitotta meg. Nézzünk ezek közül kettőt, a beágyazott ciklusokat és az animációt könnyítő dur utasítást. Például a szorzótáblát az alábbi kis program szépen prezentálja egy 500x500 pixeles fehér területen:

Javafx forrás
import java.lang.*;
import javafx.ui.*;
import javafx.ui.canvas.*;

Canvas {
 height: 500
 width: 500
 content:
  foreach (i in [0..9],j in [0..9] )
  [
   Group
   {
    content:
    [
     Text
     {
      content: "{(i+1)*(j+1)}"
      font: Font {face: VERDANA, style: [BOLD], size: 12}
      transform: translate(10+i*30, 10+j*20)
     }
    ]
   }
  ]
};

Jól látszik, hogy a foreach ciklusban egymásba ágyaztunk két ciklust (i és j változó). Az animációt a duration angol szó rövidítése: a dur parancs hozza létre. Ha egy grafikai elem valamely értékének adunk egy tartományt, majd a dur parancs megad egy időtartamot (ms mértékegységben), akkor a JavaFX grafikai motorja nyit ennek egy végrehajtó szálat, amely az animációt elvégzi. Például csinálunk egy olyan programot, amely egy szöveget elvisz az előző koordinátáiról egy új (véletlenszerű) koordinátára, s maga a szöveg az aktuális koordináta lesz:

Javafx forrás
import javafx.ui.*;
import javafx.ui.canvas.*;
import java.lang.Math;

class MovingText extends CompositeNode
{
 attribute x: Number;
 attribute y: Number;

 operation moveTo();
}

function MovingText.composeNode() = Text
{
 content: bind "{x}, {y}"
 font: Font {face: VERDANA, style: [BOLD], size: 12}
 transform: translate(bind x, bind y)
 fill: red

 onMouseEntered: operation(e:CanvasMouseEvent)
 {
  moveTo();
 }
};

operation MovingText.moveTo()
{
 var xRand=Math.random()*400;
 var yRand=Math.random()*200;
 x = [x..xRand] dur 10000;
 y = [y..yRand] dur 5000;
}

Canvas
{
 content: MovingText { x: 100 y: 100 }
}

A programot megtekintve láthatjuk, hogy az animáció nem lineáris, hanem a két végpont között gyorsuló majd lassuló mozgást jelent, alkalmazkodva a grafikai animációk igényéhez...

      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))