Child pages
 • 4. A konténerek
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A konténer arra a célra szolgál, hogy más konténereket vagy komponenseket tegyünk bele, ezzel megszabva az elhelyezkedés pontos és kevésbé pontos szabályait. Szinte kivétel nélkül fa struktúrába szervezett konténerekből állítjuk össze a felhasználói interfészt, s az előző fejezetben részletezett komponensek lesznek a fa levelei. A mobil eszköz kis képernyője és az ablakok kötött alakja okán nem kell attól tartanunk, hogy túl sok konténer használatát kellene megtanulnunk, alig pár konténer típussal fogunk találkozni, ám ezekkel minden szükséges műveletet meg tudunk tenni.

4.1. Konténerek

4.1.1. LinearLayout

Az eddigi példákban szinte kivétel nélkül a LinearLayout szerepelt, mivel ez olyan egyszerű, mint a faék: a hozzáadott komponenseket egymás mellé vagy egymás alá pakolja. Ha túl sok komponenst adunk hozzá, akkor egyszerűen nem ábrázolja a felesleget, azok kicsúsznak a kijelzőről. Mindegyik LinearLayout példánynak megvan a maga gravitációja, alapesetben balra és felfelé "esnek" a komponenseink, az első komponensünk a bal felső sarokba fog kerülni.

Nézzünk egy egyszerű példát, amelyben egy felhasználónevet és jelszót bekérő képernyőtervet írunk le XML alapokon. Ehhez a res mappában a layout alatti main.xml állomány tartalmát meg kell változtatnunk:

main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:background="#000044"
  android:orientation="vertical">
 <TextView android:id="@+main/usernameLabel"
    android:text="@string/usernameLabel"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#ffffff" />
 <EditText android:id="@+main/usernameField"
    android:text="@string/usernameField"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
 <TextView android:id="@+main/passwordLabel"
    android:text="@string/passwordLabel"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#ffffff" />
 <EditText android:id="@+main/passwordField"
    android:text="@string/passwordField"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:password="true" />
 <Button android:id="@+main/signInButton"
    android:text="@string/signInLabel"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>

Láthatjuk, hogy a LinearLayout fogja közre a többi komponenst, amelyeket egymás alá szeretnénk helyezni. Nézzük meg közelebbről a LinearLayoutattribútumait:

 • android:layout_height, a konténer magassága. Értéke lehet fill_parent, amikor kitölti a szülő konténer magasságát; wrap_content, amikor a benne lévő egyéb komponensek magasságát veszi fel; lehet pixelben megadott érték (például: 200px), ekkor pont ezt a méretet veszi fel.
 • android:layout_width, a konténer szélessége. Azonosan működik, mint a magasság.
 • android:orientation, a konténer feltöltési iránya. Lehet horizontal, amikor egymás mellé pakolja a komponenseket, illetve lehet vertical, amikor egymás alá. A vízszintes feltöltés az alapértelmezett.

A komponensek esetén is hasonlóképp értelmezhető a layout_height és a layout_width. Vegyük észre az android:text attribútumokat, ahol hivatkozunk egyéb erőforrásokra is, ezeket fel kell vennünk a strings.xml állományban:

strings.xml
<resources>
  <string name="app_name">HelloJavaForum</string>
  <string name="usernameLabel">Username:</string>
  <string name="usernameField">Username</string>
  <string name="passwordLabel">Password:</string>
  <string name="passwordField">Password</string>
  <string name="signInLabel">Sign in!</string>
</resources>

A használathoz egyszerűen be kell állítanunk a létrehozott erőforrást, mint képernyőkép:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

try
{
 setContentView(R.layout.main);
} catch (Exception except)
{
 TextView textView = new TextView(this);
 final Writer result = new StringWriter();
 final PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result);
 except.printStackTrace(printWriter);
 textView.setText(result.toString());
 setContentView(textView);
}

A kijelzőn pedig megjelenik a várt elrendezés:

4.1.2. TableLayout és TableRow

Az esetek nagy részében táblázatos formában szeretnénk komponenseket kitenni a képernyőre. A TableLayout esetén táblázat celláiba kerülnek komponensek és a TableRow határoz meg egy-egy sort a táblázatban:

main.xml
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:background="#000044">
 <TableRow>
  <TextView android:id="@+main/usernameLabel"
       android:text="@string/usernameLabel"
       android:textColor="#ffffff"
       android:gravity="right"
       android:paddingRight="5px"
       android:layout_weight="1"
       android:layout_width="fill_parent"/>
  <EditText android:id="@+main/usernameField"
       android:text="@string/usernameField"
       android:layout_weight="2"
       android:layout_width="fill_parent" />
 </TableRow>
 <TableRow>
  <TextView android:id="@+main/passwordLabel"
       android:text="@string/passwordLabel"
       android:textColor="#ffffff"
       android:gravity="right"
       android:paddingRight="5px"
       android:layout_weight="1"
       android:layout_width="fill_parent"/>
  <EditText android:id="@+main/passwordField"
       android:text="@string/passwordField"
       android:password="true"
       android:layout_weight="2"
       android:layout_width="fill_parent"/>
 </TableRow>
 <TableRow>
  <Button android:id="@+main/signInButton"
      android:text="@string/signInLabel"
      android:layout_span="2"
      android:layout_weight="2"/>
 </TableRow>
</TableLayout>

Az XML tartalmaz néhány újabb attribútumot, amely ismeretlen lehet:

 • android:gravity, az igazodás iránya a rendelkezésre álló cellában. Értéke lehet left, center_horizontal illetve right, amelyek balra, középre vagy jobbra igazítják a komponenst.
 • android:padding, a komponens körül hagyott üres hely. Az Android a komponenseket szorosan egymás mellé igazítja, amely néha rondán néz ki, ilyen esetben meg kell adnunk padding értéket. Ha nem szeretnénk minden oldalra azonos mérető helyet, akkor használhatjuk a paddingLeft, a paddingTop, a paddingRight, illetve a paddingBottom attribútumokat.
 • android:layout_weight, a komponens súlya. Ha egymás mellé teszünk több komponenst azzal az utasítással, hogy töltsék ki a szabad helyet, akkor az Android egyenlő arányban osztja ki rendelkezésre álló területet. Ezt tudjuk befolyásolni súlyozással: amelyik komponensnek nagyobb súlyt adunk, az fog több helyet elfoglalni. A fenti példában a beviteli mezők nagyobb súlyt kapnak a címkékkel szemben.
 • android:layout_span, az elfoglalt cellák száma. Ha egy sorba kevesebb komponens kerül, mint amennyi cella adódik a táblázatban, akkor ezzel az attribútummal jelezhetjük, hogy a komponens több cellába is terjeszkedhet.

A TableLayout táblázata annyi sort tartalmaz, amennyi TableRow meg van adva az XML-ben, illetve annyi oszlopa van, amennyi adódik a komponensek számából. Nézzük az eredményt:

4.1.3. ScrollView

Ha olyan programot fejlesztünk, amelynek a komponensei nem férnek el a kijelzőn, akkor egyszerűen bele kell tennünk egy ScrollView konténerbe, és a platform gondoskodik a görgetésről:

main.xml
 <TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+main/messageLayout"
  android:background="#000044"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:layout_width="fill_parent">
 <TableRow>
  <TextView android:id="@+main/usernameLabel"
       android:text="@string/usernameLabel"
       android:textColor="#ffffff"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent"/>
  <EditText android:id="@+main/usernameField"
       android:text="@string/usernameField"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent"
       android:layout_weight="1"/>
 </TableRow>
 <TableRow>
  <TextView android:id="@+main/messageLabel"
       android:text="@string/messageLabel"
       android:textColor="#ffffff"
       android:layout_height="fill_parent"
       android:layout_width="fill_parent"/>
  <ScrollView android:id="@+main/messageScrollView"
        android:background="#004400"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_weight="1">
   <EditText android:id="@+main/messageField"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:padding="10px"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_weight="1"/>
  </ScrollView>
 </TableRow>
 <TableRow>
  <Button android:id="@+main/sendButton"
      android:text="@string/sendLabel" />
 </TableRow>
</TableLayout>

Figyeljük meg, hogy sehol nem adtunk meg konkrét méretet, ellenben a komponensek súlyát meghatároztuk: erre érdemes ügyelni, mivel az Android platform változatos képernyőméreteken is képes futni, így nem tudhatjuk előre, mekkora helyet kell lefoglalnunk az alkalmazásunk számára. Ha van némi időnk, akkor célszerű több elterjedt méretben megtekinteni a programunk ablakait. Ha elindítjuk a fenti layoutprogramját, akkor az alábbi képernyőt kell látnunk:

Pont úgy néz ki, mint ahogy szokott, egyedül az üzenet beviteli mezője lehet fura, mivel zöld a háttere, ugyanis a ScrollViewhátterét zöldre színeztük. Kezdjünk bele írni:

A szövegbeviteli mező elkezd hízni és kezdi felzabálni a rendelkezésre álló helyet, a Send gomb lassan eltűnik a virtuális billentyűzet mögött, ám görgető sávnak még nyoma nincs. Ez a viselkedés a súlyozásból ered, mind az EditText, mind a ScrollViewsúlyozott komponens, tehát a többi rovására fog növekedni, ám a képernyő határait elérve megjelenik a görgető sáv:

Ahogy látszik, a beviteli mező egészen a virtuális billentyűzetig növekszik, majd görgethetővé válik a tartalma. Ha eltűntetjük a virtuális billentyűzetet, akkor a beviteli mező fel tudja venni a keletkező helyet és el is tűnik a görgető sáv:

4.1.4. TabHost és TabWidget

Ha egy képernyőn nem fér el minden beviteli mező, akkor érdemes a füles konténerhez nyúlni, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy Activity-n belül több képernyőnyi bevitelt végezhessen el. Kissé nehézkessé sikeredett ez a konténer, de idővel talán egyszerűbb lesz a használata. Nézzünk példát egy olyan képernyőtervre, ahol meg kell adni nevet jelszót és opcionálisan a proxy szervert:

main.xml
<TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     android:id="@+main/tabhost"
     android:layout_height="fill_parent"
     android:layout_width="fill_parent">
 <TabWidget android:id="@android:id/tabs"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_width="fill_parent"/>
 <FrameLayout android:id="@android:id/tabcontent"
        android:paddingTop="60px"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_width="fill_parent">
  <TableLayout android:id="@+main/loginTable"
         android:layout_height="fill_parent"
         android:layout_width="fill_parent"
         android:background="#000044">
   <TableRow>
    <TextView android:id="@+main/usernameLabel"
         android:text="@string/usernameLabel"
         android:textColor="#ffffff"
         android:gravity="right"
         android:paddingRight="5px"
         android:layout_weight="1"
         android:layout_width="fill_parent"/>
    <EditText android:id="@+main/usernameField"
         android:text="@string/usernameField"
         android:layout_weight="2"
         android:layout_width="fill_parent" />
   </TableRow>
   <TableRow>
    <TextView android:id="@+main/passwordLabel"
         android:text="@string/passwordLabel"
         android:textColor="#ffffff"
         android:gravity="right"
         android:paddingRight="5px"
         android:layout_weight="1"
         android:layout_width="fill_parent"/>
    <EditText android:id="@+main/passwordField"
         android:text="@string/passwordField"
         android:password="true"
         android:layout_weight="2"
         android:layout_width="fill_parent"/>
   </TableRow>
   <TableRow>
    <Button android:id="@+main/signInButton"
        android:text="@string/signInLabel"
        android:layout_span="2"
        android:layout_weight="2"/>
   </TableRow>
  </TableLayout>
  <TableLayout android:id="@+main/proxyTable"
         android:layout_height="fill_parent"
         android:layout_width="fill_parent"
         android:background="#000044">
   <TableRow>
    <TextView android:id="@+main/hostLabel"
         android:text="@string/hostLabel"
         android:textColor="#ffffff"
         android:gravity="right"
         android:paddingRight="5px"
         android:layout_weight="1"
         android:layout_width="fill_parent"/>
    <EditText android:id="@+main/hostField"
         android:text="@string/hostField"
         android:layout_weight="2"
         android:layout_width="fill_parent" />
   </TableRow>
   <TableRow>
    <TextView android:id="@+main/portLabel"
         android:text="@string/portLabel"
         android:textColor="#ffffff"
         android:gravity="right"
         android:paddingRight="5px"
         android:layout_weight="1"
         android:layout_width="fill_parent"/>
    <EditText android:id="@+main/portField"
         android:text="@string/portField"
         android:password="true"
         android:layout_weight="2"
         android:layout_width="fill_parent"/>
   </TableRow>
   <TableRow>
    <CheckBox android:id="@+main/useIt"
         android:text="@string/useItLabel"
         android:layout_span="2"
         android:layout_weight="2"/>
   </TableRow>
  </TableLayout>
 </FrameLayout>
</TabHost>

A TabHost konténer fogja közre azt, amit szeretnénk a fülekben használni, benne egy TabWidget adja a fülek rajzolatát, s ez után egy FrameLayoutblokkba kell tennünk azokat a komponenseket, amelyeket a fülekre szánunk. Három dologra kell figyelnünk:

 • A TabWidget a TabHost első gyereke legyen, s az azonosítója @android:id/tabs kell legyen.
 • A TabWidget után következő bejegyzés egy FrameLayout kell legyen @android:id/tabcontent azonosítóval.
 • A FrameLayout tartalmazzon egy paddingTop attribútumot, amelyben a fülek magasságát adjuk meg.

Az XML után még pár sort kell írnunk a programba is:

Java
super.onCreate(savedInstanceState);

try
{
 setContentView(R.layout.main);

 final TabHost tabs = (TabHost) findViewById(R.main.tabhost);
 tabs.setup();

 TabHost.TabSpec loginSpec = tabs.newTabSpec("loginTable");
 loginSpec.setContent(R.main.loginTable);
 loginSpec.setIndicator("Login");
 tabs.addTab(loginSpec);

 TabHost.TabSpec proxySpec = tabs.newTabSpec("proxyTable");
 proxySpec.setContent(R.main.proxyTable);
 proxySpec.setIndicator("Proxy");
 tabs.addTab(proxySpec);
 tabs.setCurrentTab(0);
} catch (Exception except)
{
 TextView textView = new TextView(this);
 final Writer result = new StringWriter();
 final PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result);
 except.printStackTrace(printWriter);
 textView.setText(result.toString());
 setContentView(textView);
}

Mindezek után a szövegek közé fel kell vennünk az új hivatkozásokat:

strings.xml
 <resources>
  <string name="app_name">HelloJavaForum</string>
  <string name="usernameLabel">Username:</string>
  <string name="usernameField">Username</string>
  <string name="passwordLabel">Password:</string>
  <string name="passwordField">Type here</string>
  <string name="signInLabel">Send</string>
  <string name="hostLabel">Host:</string>
  <string name="hostField"></string>
  <string name="portLabel">Port:</string>
  <string name="portField"></string>
  <string name="useItLabel">Use proxy</string>
</resources>

S már kész is vagyunk, lássuk ezt működés közben:

4.1.5. Egyéb konténerek

Létezik még néhány konténer, amelyek közül tudunk válogatni:

 • FrameLayout, amely olyan, mint egy kártyapakli, az újonnan hozzáadott elem eltakarja a régebbieket (lásd előző fejezet).
 • RelativeLayout, amely esetén egy már meglévő komponenshez tudjuk hozzáragasztani az újabbat.
 • AbsoluteLayout, amelynél pontosan meg kell mondanunk, hogy a komponensek hova kerüljenek és mekkora helyet foglaljanak.
      
      
Page viewed times
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
 • No labels