Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az ingyenes webinar 2012. szeptember 27. 15.00 órától További információk és regisztrációtekinthető meg.

Kódolni, programozni sokféleképpen lehet, de sajnos sokszor elfeledkezünk a biztonságról. A hacker társadalom a legtöbbször a rosszul megírt alkalmazásokon, réseken keresztül könnyűszerrel juthat bizalmas értékes adatokhoz vagy okozhat kárt rendszerünkben.

...

Az online előadás során áttekintést nyújtanak a biztonságos programozás problémáiról és fortélyairól, és érzékeltetik a kockázatokat, amelyeket az egyes biztonsági hibák hordoznak. Röviden ismertetik a biztonságos programozással kapcsolatos alapfogalmakat, majd betekintést nyújtanak a hackerek tipikus támadási technikáiba, bemutatva a web alkalmazások, valamint a .NET és a Java platformok néhány legérdekesebb és legveszélyesebb sérülékenységét.

További információk és regisztráció