Child pages
  • A JDBC használata

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A szintek föntről lefele növekednek és minél nagyobb szintet állítunk be az adatbázis-kezelőnek annál több adminisztrációs feladata lesz, ezáltal a tranzakciók végrehajtási sebessége is lassul. Az izolációs szinteket a Connection objektum setTransactionIsolation() metódussal állíthatjuk be még a tranzakció megkezdése előtt.

Viewtracker