Blog

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...avagy a jó, a rossz és a csúf. A közös tulajdonságuk egyszerű, implementálják a Map interfészt, s kulcs-érték mentén tárolnak adatokat, illetve a hatékony működést a kulcs hash értéke alapján végzik. Mi a különbség a HashMap, a TreeMap és a Hashtable között? A legelső implementáció a Hashtable, amely az 1.0 óta van jelen a Java nyelvben, mondhatni együtt nőtt fel vele. Manapság eléggé mellőzött szerepe van, szinte alig találkozunk a Hashtable alapon szervezett tárolókkal, s ennek egyik oka a szinkronizált működés adta lassúsága. További érdekessége a Hashtable osztálynak, hogy nem szereti a null értékeket, az alábbi program:

Code Block
languagejava
linenumberstrue
Map map = new Hashtable();
map.put("a", null);

Szép kivételt okoz futásidőben:

Code Block
languagejava
linenumberstrue
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at java.util.Hashtable.put(Hashtable.java:394)
    at test.Main.test(Main.java:16)

Hasznos lehet tudni, hogy a Properties osztály a Hashtable osztályból származik, ezért nem tudunk null értéket vagy kulcsot felvenni, mint property.

A HashMap és a TreeMap egyidőben, az Java 1.2 idejében került a nyelv alapvető osztályai közé, és mindketten megvalósítják a Map interfészt, így mind a három implementáció könnyedén cserélhető, ha jól írtuk meg a programot (érdekességképp megemlíteném, hogy a Hashtable csak az 1.2 verziótól implementálja a Map interfészt).

A HashMap két alapvető dologban különbözik a Hashtable osztálytól: elviseli a null értéket, illetve működése nem szinkronizált, így nem kell vizsgálnunk a kulcsot vagy az értéket, azonban szálbiztos környezetben tudjuk csak használni.

A TreeMap - ellentétben az előző kettővel - képes rendezett sorrendben tartani a beledobott értékeket a kulcs alapján, tehát a hozzáadott értékeken a kulcs alapján növekvő sorrendben tudunk végiglépkedni:

Code Block
languagejava
linenumberstrue
Map map = new TreeMap();
map.put("d", "d");
map.put("a", "a");
map.put("b", "b");
map.put("c", "c");
for (Object key : map.keySet())
{
 System.out.println(key);
}

Az eredmény a kulcs objektuma által diktált sorbarendezés (vagy a compareTo metódus):

a
b
c
d

A TreeMap ilyen viselkedése okán a kulcs általában nem lehet null, mivel ekkor a legtöbb osztály bizony kivételre fut:

Code Block
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at java.lang.String.compareTo(String.java:1167)
    at java.lang.String.compareTo(String.java:92)

Lezárásképp nézzük meg, hogy milyen teljesítményre számíthatunk a három implementáció esetén. A méréshez egy objektum tárat használunk, mivel a Map interfész nem fogad el primitív típust, így előre el kell készítenünk sok ezer különböző példányt, különben meghamisítanánk a mérést, a kód így néz ki:

Code Block
languagejava
linenumberstrue
Integer[] objectPool = new Integer[2000000];
for (Integer j = 0; j < 2000000; j++)
{
 objectPool[j] = j;
}

long startTime = System.nanoTime();
for (Integer i = 0; i < 100; i++)
{
 map = new HashMap();
 for (int j = 0; j < 2000000; j++)
 {
  map.put(objectPool[j], i);
 }
}
System.out.println(Math.round((System.nanoTime() - startTime) / 10000) / 100.0 + " ms");

startTime = System.nanoTime();
for (Integer i = 0; i < 100; i++)
{
 for (int j = 0; j < 2000000; j++)
 {
  map.get(objectPool[j]);
 }
}
System.out.println(Math.round((System.nanoTime() - startTime) / 10000) / 100.0 + " ms");

Ebben fogjuk a konkrét implementációt lecserélni sorban a három osztály egyikére. Nos, nézzük az eredményeket (vagyis 200 millió put és 200 millió get hívás idejét):

Hashtable:
90611.36 ms 
3974.38 ms 
HashMap: 
86662.92 ms 
3982.17 ms 
TreeMap: 
143784.58 ms 
38699.3 ms

A következtetéseket mindenki vonja le magának.