Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ebben a megadott elérési útban az x a context elérési útja, a spark pedig az az URI, amire a SparkLines szervlet kötve van.