Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Az early-access kiadásokat nem kedvelőknek a január 23-át kell felvésni a naptárba, ekkor kerül kiadásra a release-candidate, amelyben már csak apró simítások történnek a GA kiadás előtt.

Viewtracker