Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Úgy gondolom, hogy sok Java fejlesztő nem fogja használni a fenti megoldásokat, mivel ahhoz az kellene, hogy a Java platform desktop környezetben is terjedjen el, de jelenleg nem tudunk túl sok példát mondani multiplatformos programra.

Viewtracker